Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hemelvaart en met Pinksteren

Wat vieren we eigenlijk?

gepubliceerd: woensdag, 24 april 2024
Hemelvaart en met Pinksteren

Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei.

Op de web­si­te over chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu wordt onder meer uit­ge­legd wat en hoe chris­te­nen vieren met Hemel­vaart en Pink­ste­ren en welke tradities er mee verbon­den zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoog­feest zijn er op de pagina over Hemel­vaart negen gebe­den voor een pinksternoveen te down­loa­den. Het is gebruike­lijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemel­vaarts­dag te starten. Negen dagen tot aan Pink­ste­ren wordt dan gebe­den om de komst van de Heilige Geest. De gebe­den voor de noveen zijn be­schik­baar gemaakt via de Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen (KNR) door de Con­gre­ga­tie van de Heilige Geest.

www.vier.nu

Voor pa­ro­chies: Pinksterkleurplaat

PinksterkleurplaatOp de pagina over Pink­ste­ren is een prach­tige en uit­da­gende pinksterkleurplaat be­schik­baar, naar het voor­beeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een duif staat uitge­beeld. De vele vakjes op de kleurplaat bie­den de moge­lijk­heid om de creativi­teit de vrije loop te laten.

Tip voor pa­ro­chies: Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerk­ge­bouwen om kin­de­ren (en volwassen crea­tie­ve­lingen) iets extra’s mee te geven tij­dens de Hemel­vaart- en Pinkster­vie­ringen. Maak er eventueel een kleur­wed­strijd van en ver­zorg een prijs voor degene die de mooiste kleurplaat heeft inge­le­verd.

Hemel­vaart is in 2024 op 9 mei

Hemel­vaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemel­vaart valt veer­tig dagen na Pasen en tien dagen voor Pink­ste­ren, altijd op een don­der­dag. In Neder­land is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemel­vaart viert de kerk dat Christus is opgeno­men in de god­de­lijke wer­ke­lijk­heid: de Hemel. Het is voor gelo­vi­gen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechter­hand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbon­den.

Pink­ste­ren is in 2024 op 19 mei

Pink­ste­ren wordt gevierd op een zon­dag en maan­dag tussen 9 mei en 13 juni. Pink­ste­ren is altijd vijf­tig dagen na Pasen en tien dagen na Hemel­vaart. Met Pink­ste­ren viert de Kerk de uitstor­ting van de Heilige Geest over de apos­te­len. De avond voor zijn lij­den en dood beloofde Jezus zijn apos­te­len dat Hij hen de Geest zou zen­den. De Geest is God zelf die in gelo­vi­gen woont en werkt, en hen voor altijd met God verbindt. Dit god­de­lijke geschenk mar­keert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeru­za­lem.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose