Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Processie - Mirakel van Alkmaar

Zondag 5 mei - 10.30 uur - Laurenskerk Alkmaar

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Pater Diego Pildain draagt de reliekschrijn voor aanvang van een eerdere processie
Pater Diego Pildain draagt de reliekschrijn voor aanvang van een eerdere processie

Op zon­dag 5 mei wordt, naast de vie­ring van Be­vrij­dings­dag, ook het Mirakel van Alkmaar gevierd, een gebeur­te­nis met een diepe his­to­rische en spi­ri­tu­ele bete­ke­nis.

Mirakel van Alkmaar

Het Mirakel van Alkmaar is niet alleen een verhaal uit lang vervlogen tij­den, maar blijft ook vandaag rele­vant. Het ver­telt over eer­lijk­heid en berouw, over zonde en ver­zoe­ning, en het heeft duizen­den mensen door de eeuwen heen geïnspireerd en in bewe­ging gebracht.

Mirakel van Alkmaar

In 1429, tij­dens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, staat een jonge Alkmaar­der aan het begin van een bij­zon­dere reis. Gedreven door de druk om gokschul­den af te lossen, trekt hij als huurling ten strijde, maar zijn pad neemt een on­ver­wachte wen­ding wanneer hij een roe­ping voelt om pries­ter te wor­den. Op de feest­dag van de Heilige Johannes en Filippus, 1 mei 1429, staat hij voor het eerst voor het altaar, bela­den met schuld­ge­voe­lens van­wege zijn verle­den.

Het hoogte­punt van het Mirakel vindt plaats tij­dens de consecratie, wanneer de pries­ter, Volkert genaamd, trillend staat voor de kelk. Zijn geweten knaagt van­wege zijn verzwegen daden als huurling. Als de wijn tij­dens de consecratie op zijn mouw spat, wordt de kerk vervuld met paniek. Het stuk stof met de wijnspatten wordt in het ta­ber­na­kel geplaatst, waar het later een cruciale rol zal spelen.

Het verhaal neemt een bovenna­tuur­lijke wen­ding wanneer jaren later, tij­dens een storm op zee, een engel aan een schipper verschijnt met het­zelfde stukje stof. Dit teken leidt tot de ontdek­king van het Mirakel en trekt pelgrims vanuit het hele land naar Alkmaar.

Viering op zon­dag 5 mei

De vie­ring van het Mirakel van Alkmaar op 5 mei belooft een bij­zon­dere gebeur­te­nis te wor­den, waarin de eeuwen­oude tradities en bete­ke­nis van het Mirakel wor­den her­dacht. Het pro­gram­ma omvat onder andere een be­zin­nings­bij­een­komst in de Grote of Sint Laurens­kerk, gevolgd door een pro­ces­sie door de stad en een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Lau­ren­tius­kerk.

Het Mirakel van Alkmaar nodigt ons uit om de waar­heid en waarach­tig­heid te omarmen, en herinnert ons eraan dat Gods liefde altijd aanwe­zig is, zelfs in onze zwak­heid en fouten. Het is een verhaal van veer­kracht, ver­ge­ving en verbin­ding, dat vandaag de dag nog steeds inspireert.

Mirakel van Alkmaar

Reliek van het Heilig Bloed

De reliek van het Heilig Bloed van het Mirakel van Alkmaar, een uitgeknipt stukje van de kazuivel met daarop drie druppels bloed, wordt bewaard in een prach­tige zilveren reliekschrijn in de vorm van een engel. De reliekschrijn wordt bewaard in de Sint-Lau­ren­tius­kerk aan de Verdronkenoord te Alkmaar.

Tijdens de pro­ces­sie wordt de reliekschrijn onder een fraaie baldakijn door de pries­ter gedragen langs de route van de Sint-Laurens­kerk naar de Sint-Lau­ren­tius­kerk gevolgd door een stoet van pelgrims die vanuit het hele land naar Alkmaar zijn geko­men.

Pro­gram­ma

10.30 uur Korte be­zin­nings­bij­een­komst in de Grote of Sint Laurens­kerk
10.45 uur Start pro­ces­sie
11.15 uur Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Lau­ren­tius­kerk

Details

datum: zon­dag 5 mei 2024
tijd: 10.30 uur
locatie: Grote Sint-Laurens­kerk, Koor­straat 2 Alkmaar
Sint-Lau­ren­tius­kerk, Verdronkenoord 68 Alkmaar
info: 072 - 511 23 96
matthiaslaurentius@dominicus­paro­chie.nl
www.dominicus­paro­chie.nl/in-pro­ces­sie-door-alkmaar-op-7-mei

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose