Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsavond rond thema zwangerschap

Zaterdag 23 maart - 19.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024

Gebedsavond rond thema zwangerschap

Op zater­dag­avond 23 maart, in aan­slui­ting op de H. Mis van 19.00 uur vindt in de ka­the­drale basiliek St. Bavo rond 20.00 uur een speciaal gebeds­mo­ment plaats. Tijdens dit gebeds­mo­ment staan we in het bij­zon­der stil bij het thema zwan­ger­schap.

Op 25 maart viert de Kerk het feest van Maria Bood­schap; de vreug­de­volle aan­kon­di­ging door de engel Gabriël dat Maria Gods Zoon ter wereld zou brengen. In onze omge­ving zien wij dat zwan­ger­schap ook een pijn­lijk thema kan zijn. Ongewenste kin­derloos­heid, miskraam, risico­volle zwan­ger­schap, onge­plande zwan­ger­schap: het zijn pijn­lijke momenten, die vaak in stilte en een­zaam­heid wor­den beleefd. Juist om als Kerk ook in dit lij­den elkaar nabij te zijn, brengen we in dit gebeds­mo­ment samen onze zorgen en angsten bij God. Dat doen we door ze in gebed te delen met Maria.

Pro­ces­sie

Na de H. Mis gaan we in pro­ces­sie naar de Maria­ka­pel. Daar bid­den we samen de Vespers. Tijdens de voor­beden staan we stil bij het thema zwan­ger­schap en is er ruimte voor stil gebed en het aansteken van een kaarsje. Na het bid­den van de Vespers is er in de plebanie vrij­blij­vend moge­lijk­heid tot gesprek en ont­moe­ting, met een hapje en drankje.

De avond is open voor ie­der­een die zich aan­ge­spro­ken voelt. De avond wordt geor­ga­ni­seerd vanuit de R.K. Vrouwen­groep Haar­lem. Aanmel­ding is niet nodig. Voor meer in­for­ma­tie:

Over de R.K. Vrouwen­groep Haar­lem:

Totus Tuus MariaeDe vrouwen­groep is ontstaan doordat vrouwen na de H. Mis met elkaar van gedachten wissel­den over levens­vra­gen die hun per­soon­lijk leven raakten: hoe ga je om met de combinatie carrière, relatie, moe­der­schap? Hoe vind je ruimte voor geloofsver­die­ping? Hoe geef je geloof en zin­ge­ving een plek in je relatie met partner en opvoe­ding van kin­de­ren?

Het ini­tia­tief trok steeds meer vrouwen, ook van buiten de pa­ro­chie. In 2021 gaf de synode een impuls aan het onder­zoeken van de roe­ping van vrouwen en de wijze waarop zij hun vrouwe­lijk profetisme kunnen inzetten om de Kerk en haar apos­to­laat te sterken. Sindsdien komt de vrouwen­groep maan­de­lijks bij elkaar.

Michelle Mallin­ger en Lizette Romijn zijn kartreksters. Een uit­ge­breid inter­view met hen is te vin­den op:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 april 2024Bijeenkomst over Catharina van SienaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose