Bisdom Haarlem-Amsterdam


Beleef de Veertigdagentijd en Pasen bewust

Neem deel aan een Aswoensdagviering voor het askruisje

gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024

Woens­dag 14 februari begint in 2024 de Veer­tig­da­gen­tijd. Het is dan Aswoens­dag en in de kerken krijgen de gelo­vi­gen een askruisje aan­ge­bracht op het voor­hoofd. Op de web­si­te over de chris­te­lijke hoog­feesten, Vier.nu, staat een artikel met uitleg over de bete­ke­nis van Aswoens­dag en het askruisje.

Zoek­paro­chie

Een be­lang­rijke link op vier.nu gaat dan ook naar de web­pa­gina ‘Zoek­paro­chie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er in de Veer­tig­da­gen­tijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Veer­tig­da­gen­tijd

Met de oproep Vier Pasen onder­streept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus te vieren en ook de periode van voor­be­rei­ding bewust te beleven. De Veer­tig­da­gen­tijd is van oudsher een tijd van bid­den, vasten en boete doen.

Van Aswoens­dag t/m Paas­za­ter­dag zijn 46 dagen, maar op zon­dag hoeven we niet te vasten. Bovendien onder­bre­ken we het vasten voor de Hoog­feesten van H. Jozef (19 maart) en Maria Bood­schap (25 maart). Uit­ein­de­lijk blijven er deze Veer­tig­da­gen­tijd maar 38 dagen over om te vasten.

Website Vier.nu

De site vier.nu biedt onder meer kern­be­grippen van de Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen, in­for­ma­tie over de ver­schil­lende vie­rin­gen en tradities, een kleurplaat voor kin­de­ren, tips voor het maken van een Palm­pasen­stok en meer. De site wordt regel­ma­tig aan­ge­vuld met nieuw ma­te­ri­aal en ook andere hoog­feesten krijgen in de loop van het jaar een plek.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose