Bisdom Haarlem-Amsterdam


‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’

Catechese door Mgr. Hendriks op WJD@Home

gepubliceerd: zaterdag, 27 januari 2024
‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’

“Ga door je leven met de mentali­teit van een pelgrim”. Catechese over hoop op WJD@Home door Mgr. Hendriks. Op vrij­dag land­den 80 à 90 jon­ge­ren en bege­lei­ders op Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Vrij­dag­avond begon de ont­moe­ting met een pubquiz.

Zater­dag­och­tend startte het inhou­de­lijke pro­gram­ma met een catechese van Mgr. Hendriks over het thema ‘pelgrims van hoop’. De bis­schop staat stil bij geloof, hoop en liefde. Met voor­beel­den van mensen die keuzes maakten vanuit hun geloof laat de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zien hoe je vanuit hoop kunt leven.

“Mensen hebben ver­schil­lende karakters”, zegt de bis­schop. “De één is po­si­tie­ver inge­steld dan de ander. Maar de hoop is de kern van je leven. De liefde van God is wat je altijd hoop kan geven. Hoe kun je die liefde ervaren?” vraagt de bis­schop. Hij geeft aan dat dit niet maak­baar is: “Het is een gave van God, een genade, een geschenk. Maar je kunt er wel iets voor doen om de hoop in je hart te laten opbloeien, door te proberen een pelgrim van hoop te zijn in gebed.”

Catechese door Mgr. Hendriks op WJD@HomeHij geeft tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. “Als je gevoelens hebt van hopeloos­heid, probeer dan wat afstand te nemen, want ze zijn niet de hele wer­ke­lijk­heid. Gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding kan je daar bij helpen, ook als je niet moedeloos bent na­tuur­lijk. Door over de verlangens van je hart te spreken met een goede gees­te­lijk bege­lei­der kun je groeien op de weg van het pelgrim van hoop zijn.” Hij geeft nog meer tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. Eén van de dingen die hij noemt is het gebed. Maar ook: bewust en dank­baar stil­staan bij dingen die je hebt mee­ge­maakt en door bewust te denken aan de goede dingen die je doet.

“Een pelgrim is iemand die op weg gaat naar een plaats zoals een hei­lig­dom. Het is iemand die zich openstelt voor nieuwe erva­ringen, voor het onbekende en voor God. Ga door je leven met die mentali­teit van een pelgrim”, aldus de bis­schop. De WJD en WJD@Home zijn be­lang­rijk op die weg.

“Als je aan de WJD terug­denkt, heeft ieder zo zijn eigen moment waar hij of zij aan terug­denkt. Ik was in het jaar 2000 bij de WJD in Rome en laatst ontmoette ik twee mensen van toen. Eén is nu politicus. Hij ver­telde over de avond­wake van de WJD en zei: de woor­den die de paus sprak sloegen bij mij in als een bom en dat was mijn motivatie om deze weg in te slaan. Een ander die ik sprak, had de avond van barm­har­tig­heid in 2000 zo geraakt dat ze me er twin­tig jaar later over sprak. Zo heeft ieder zijn eigen erva­ring. God heeft zijn eigen moment om jou aan te raken.”

 

(tekst en beeld: Katho­liek­le­ven.nl)

Hele toe­spraak

Op Arsacal kan de hele toe­spraak wor­den (terug)gelezen:

Live­stream catechese van Mgr. Hendriks


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag Fotoreportage
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose