Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholiek Tienerkamp Breakthrough

Weekend van 1 t/m 3 maart - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 26 januari 2024

Dat Oude Testa­ment waar zoveel oorlog en geweld in aanwe­zig is, wat is daar nou de rode draad in? Rechters, koningen en profeten, wat deden ze? Daar gaan we tij­dens het tiener­week­end BreakThrough met pastoor Ignas Tilma ons in ver­die­pen. Orde brengen in die chaos. En na­tuur­lijk is er genoeg ruimte voor gebed, spellen en vriend­schappen!

Profeten - Bood­schappers van God

Hosea, Joël, Micha, Zacharia en Maleachi, heb je wel eens van deze profeten gehoord? Zo af en toe kom je ze tegen in de zon­dagse li­tur­gie. Dit weekend laten we ons door deze profeten in­spi­re­ren. Kunnen we nog iets van hen leren in deze tijd?

Prak­tisch

We slapen in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Neem een slaap­zak, bed­den­goed e.d. mee. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp­week­end han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders ondertekend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Prak­tisch

wie: 12-18 jaar
wat: Tiener­kamp­week­end BreakThrough
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: vrij­dag 1 tot en met zon­dag 3 maart
kosten: € 50 per persoon (mocht er een finan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/breakthrough-1-3-maart

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose