Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vieringen rondom Pasen in de Bavokathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 30 januari 2024
foto: Wim Koopman
Vieringen rondom Pasen in de Bavokathedraal

Van palm­zon­dag tot en met Pasen vieren wij in de katho­lie­ke kerk de Goede Week. De laatste week van de veer­tig­da­gen­tijd staat volle­dig in het teken van het be­lang­rijk­ste moment van het ker­ke­lijk jaar: Pasen. Daarom nodigen we u van harte uit om de Goede Week dit jaar samen met ons te vieren.

Onder voorbehoud van wijzi­gingen is dit het vie­rin­genrooster met Palm­pasen, de Goede Week en Pasen 2024.

dag datum li­tur­gisch tijd vie­ring
zater­dag 23 maart Palm­pasen (vigilie) 19.00 uur Engels­ta­lige H. Mis met palm­wij­ding
cele­brant: T. Warnaar, pr.
zon­dag 24 maart Palm­pasen 10.00 uur pontificale Hoog­mis met palm­wij­ding
cele­brant: mgr. J. Hendriks
dins­dag 26 maart
19.30 uur H. Mis - aan­slui­tend Avond van Barm­har­tig­heid
De avond duurt ongeveer tot 21.30 uur
meer­dere biecht­va­ders aanwe­zig
woens­dag 27 maart
19.30 uur Chrisma­mis (met wij­ding van de H. Oliën)
cele­brant: mgr. J. Hendriks + alle pries­ters
don­der­dag 28 maart Witte Donder­dag 19.30 uur Mis van het Laatste Avondmaal
cele­brant: mgr. J. Hendriks
vrij­dag 29 maart Goede Vrij­dag 15.00 uur H. Kruis­weg
19.30 uur Plech­tig­he­den waarin het Lijden volgens Johannes, grote voor­bede, Kruis­ver­ering, H. Communie
21.00 uur Donkere Metten
zater­dag 30 maart Paas­za­ter­dag 21.00 uur plech­tige Paas­wake met Doopsels
cele­brant: mgr. J. Hendriks
zon­dag 31 maart Eerste Paas­dag 10.00 uur
Let op:
Pontificale Hoog­mis, cele­brant: mgr. J. Hendriks
i.v.m. zomer­tijd een uur slaap min­der!
maan­dag 1 april Tweede Paas­dag 10.00 uur H. Mis

 

foto: Wim Koopman
Kathedrale Basiliek van Sint Bavo HaarlemBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose