Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen vertellen over de kerststal

gepubliceerd: zondag, 17 december 2023

Op weg naar Kerst­mis ver­tellen de Neder­landse bis­schop­pen over de kerst­stal. Acht kerstvideo’s van de bis­schop­pen brengen de figuren van de kerst­stal één voor één tot leven. Vanaf zon­dag 17 de­cem­ber komt elke dag een nieuwe video online op katho­liek­le­ven.nl en Vier.nu Kerst­mis. Mgr. Hendriks spreekt zater­dag 23 de­cem­ber over Maria.

800 jaar kerst­stal!

Op 24 de­cem­ber 2023 is het precies 800 jaar gele­den dat de heilige Fran­cis­cus van Assisi het ini­tia­tief nam tot de eerste kerst­stal. Hij vroeg daarvoor hulp aan een man die Giovanni heette. De heilige Fran­cis­cus zei tegen hem: “Ik wil de her­in­ne­ring vieren van het Kind dat in Beth­le­hem is geboren en ik wil zien wat Hij leed als weerloos kind, hoe Hij in de kribbe werd gewiegd en hoe Hij op stro werd gelegd te mid­den van de os en de ezel.”

Zo begon het. Een kerst­stal met een os en een ezel bij de kribbe. Te­gen­woor­dig zien we ook Maria en Jozef in de kerst­stal, de her­ders met hun schapen, de drie wijzen uit het oosten en de engelen. Net als de heilige Fran­cis­cus kunnen wij zien en meemaken wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. De kerst­stal maakt ons deel­ge­noot van het evan­ge­lie. “Vanaf onze kin­der­tijd en in elke fase van ons leven”, zegt paus Fran­cis­cus, “leert de kerst­stal ons Jezus te aanschouwen, Gods liefde voor ons te ervaren, te voelen en te geloven dat God bij ons is en dat wij bij Hem zijn.”

Vier.nu en Katho­liek­le­ven.nl

Vanaf zon­dag 17 de­cem­ber komt iedere dag een nieuwe video online op Vier.nu en Katho­liek­le­ven.nl.

datum on­der­werp bis­schop bisdom
zo 17 dec De kerst­stal Mgr. Van den Hende Rotter­dam
ma 18 dec De os en ezel Mgr. Van den Hout Gro­nin­gen-Leeu­war­den
di 19 dec De her­ders Mgr. De Korte ’s-Hertogen­bosch
wo 20 dec De wijzen/koningen Mgr. De Jong legeror­di­na­ri­aat
do 21 dec De engel Mgr. Maessen Roermond (dio­ce­saan admini­strator)
vr 22 dec Heilige Jozef Kar­di­naal Eijk Aarts­bis­dom Utrecht
za 23 dec Heilige Maria Mgr. Hendriks Haar­lem-Am­ster­dam
zo 24 dec Het Kind Mgr. Liesen Breda

Mgr. Liesen

De bis­schop van Breda mag als laatste het kindje Jezus bespreken.

Mgr. Hendriks

Onze bis­schop, Mgr. Hendriks, bespreekt - hoe kan het ook anders- Maria in de kerst­stal.

Kar­di­naal Eijk over H. Jozef

Mgr. Eijk over Heilige Jozef: “Sint Jozef is een bui­ten­ge­woon fas­ci­ne­rende figuur. Hij zegt helemaal niets in de Heilige Schrift. Maar hij speelt toch een bui­ten­ge­wone rol. Hij is erg dienst­baar. Dat kenmerkt zijn per­soon­lijk­heid.”

Mgr. Maessen over de engel

Mgr. Maessen, dio­ce­saan admini­strator van Bisdom Roermond, spreekt over de rol van de engel.

Mgr. De Jong over de drie wijzen

Waren het nou wijzen of koningen? Mgr. De Jong ver­telt over de drie wijzen die het Christus­kind goud, mirre en wierook kwamen brengen.

Mgr. De Korte over de her­ders

De bis­schop van Den Bosch ver­telt over de eerste bezoekers aan de kerst­stal: de her­ders die hun kuddes weid­den in de omliggende wei­den.

Mgr. Van den Hout over de os en de ezel

Waar komen de os en de ezel vandaan, waarom zou­den we ze niet weglaten en welke diepere bete­ke­nis(sen) kunnen we eraan hechten?

Mgr. Van den Hende over ‘De stal’

Mgr. Van den Hende van Bisdom Rotter­dam bijt het spits af in een video over de kerst­stal.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose