Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Activiteiten rond Kerstmis

gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2023
Activiteiten rond Kerstmis

Het nieuwe ker­ke­lijk jaar is be­gon­nen met de eerste Zondag van de Advent. We berei­den ons voor op de geboorte van het kindje Jezus, de ver­los­ser van de wereld. Hier­on­der zetten we enkele concerten op een rij die in de diverse pa­ro­chies wor­den gehou­den.

Alkmaar

Kerstconcert in Alkmaar

Kerst­con­cert Canticum Novum

Maan­dag 18 de­cem­ber   20.00 uur   Sint Lau­ren­tius­kerk Alkmaar

Op maan­dag 18 de­cem­ber vanaf 20.00 uur is er een Kerst­con­cert in de Sint Lau­ren­tius­kerk in Alkmaar. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door Canticum Novum en er wordt mede­wer­king verleend door een saxofonist Bas Apswoude en pianist/organist Nicholas Papadimitriou. Het geheel staat onder lei­ding van Una Cintina.

Meer in­for­ma­tie: www.dominicus­paro­chie.nl

Am­stel­veen

Kerst­con­cert - Hart vol muziek

Kerstconcert Urbanuskerk Amstelveen

Zater­dag 16 de­cem­ber   20.00 uur   Urbanus­kerk Am­stel­veen

Laat je Kersthart zingen met het Heilige Maria Pa­ro­chie Kerst­con­cert! Zater­dag 16 de­cem­ber ver­zorgt het HMP kerst­pro­ject­koor, bestaande uit leden van alle koren die onder de Heilige Maria Pa­ro­chie vallen, een sfeer­vol kerst­con­cert in de prach­tig gereno­veerde Urbanus­kerk. De stemmen van maar liefst 100 zan­gers en zan­geressen smelten samen in één groot koor. Het Kerst­con­cert is niet alleen bedoeld om ie­der­een in de kerst­sfeer te brengen, maar ook om de band tussen alle koren van de nieuwe Heilige Maria Pa­ro­chie te ver­ster­ken.

Meer in­for­ma­tie: www.heiligemaria­paro­chie.nl

Con Amore in Bovenkerk

Kerst­con­cert - Con Amore

Zondag 17 de­cem­ber   14.30 uur   Urbanus­kerk Am­stel­veenl

Zondag 17 de­cem­ber ver­zorgt mannen­koor Con Amore o.l.v. Theo van der Hoorn een kerst­con­cert in de Urbanus­kerk te Boven­kerk. Het concert begint om 14.30 uur; de kerk is op en om 14.00 uur.

Kaarten: www.ticketscorner.nl/event/kerst

Amstel Gospel Choir in Bovenkerk

Kerst­con­cert - Amstel Gospel Choir

Dins­dag 19 de­cem­ber   20.00 uur   Urbanus­kerk Am­stel­veen

Kom samen met je familie of vrien­den naar het spectaculaire en unieke kerst­con­cert op 19 de­cem­ber a.s. in de prach­tige Urbanus­kerk te Boven­kerk - Am­stel­veen. De plek om samen op te laden voor Kerst! A Sparkling Christmas begint om 20.00 uur.

Kaarten: www.ticket­kantoor.nl/shop/amstelgospelchoir

Am­ster­dam

Kerstconcert Bavokathedraal Haarlem

Festival of Lessons & Carols

Zater­dag 23 de­cem­ber   17.00 uur   Nicolaas­basi­liek Am­ster­dam

Op zater­dag 23 de­cem­ber vanaf 17.00 uur wordt het Festival of nine Lessons & Carols gezongen door het Cappella Nicolai in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam.

Meer in­for­ma­tie: www.muziekin­denicolaas.nl

Kerstconcert in Alkmaar en Amsterdam

Kerst­con­cert Canticum Novum

Maan­dag 18 de­cem­ber   20.00 uur   O.L.Vrouwe­kerk Am­ster­dam

Op maan­dag 18 de­cem­ber vanaf 20.00 uur is er een Kerst­con­cert in de O.L.Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht te Am­ster­dam. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door Canticum Novum en er wordt mede­wer­king verleend door een saxofonist Bas Apswoude en pianist/organist Nicholas Papadimitriou. Het geheel staat onder lei­ding van Una Cintina.

Meer in­for­ma­tie: www.olv­kerk.nl

Groote­broek

Kerstconcert in Grootebroek

Kerst­con­cert Together in Spirit

Zondag 10 de­cem­ber   15.00 uur   Johannes de Doper­kerk Groote­broek

Together (Groote­broek), In Between (Bo­ven­karspel) en Joyful Spirit (Enkhuizen), geven op zon­dag 10 de­cem­ber een kerst­con­cert in de mooie St. Johannes de Doper­kerk in Groote­broek, waarin zij alle drie hun zang­kracht laten horen, maar ook zijn er lie­de­ren die zij samen uit­voeren. Na­tuur­lijk komen ook tra­di­tio­nele kerst­lie­de­ren aan bod, die meegezongen mogen wor­den.

Meer in­for­ma­tie: www.xaverius.nl

Haar­lem

Kerstconcert Bavokathedraal Haarlem

Kerst­con­cert Koor­school

Zater­dag 16 de­cem­ber   20.00 uur   Bavo­kathe­draal Haar­lem

Op zater­dag 16 de­cem­ber 2023 vanaf 20.00 uur houdt Koor­school Haar­lem een Kerst­con­cert in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Dompel jezelf onder in de magie van Kerst­mis met een on­ver­ge­te­lijke avond vol prach­tige muziek.

Info en kaarten: www.koor­schoolhaarlem.nl

Kerstconcert Bavokathedraal Haarlem

Kerst­con­cert Choir of St. Johns College Cambridge

Donder­dag 21 de­cem­ber   20.00 uur   Bavo­kathe­draal Haar­lem

Op don­der­dag 21 de­cem­ber 2023 om 20.00 uur brengt het Choir of St. Johns College Cambridge de prach­tige traditie van kerst­lie­de­ren tot leven, met een repertoire dat de ziel verwarmt en de geest verheft. Laat je mee­voeren door de schit­te­rende harmonieën van klassieke kerst­stukken en tijd­loze melodieën die de geest van het seizoen vangen.

Kaarten: www.bavo­con­cert.nl

Halfweg

Kerstconcert in Grootebroek

Kinderkerstspel

Zater­dag 23 de­cem­ber   16.30 uur   O.L. Vrouw Geboorte­kerk Halfweg

Op zater­dag 23 de­cem­ber is er om 16.30 uur een kin­derkerstspel in de O.L.Vrouw Geboorte­kerk in Halfweg. Tijdens het kerstspel, bedoeld voor kin­de­ren van ongeveer 3 t/m 7 jaar, wordt het kerst­ver­haal ver­teld en meegespeeld door alle kin­de­ren die dan aanwe­zig zijn. De kin­de­ren mogen verkleed naar de kerk komen als her­der, engel, schaapje of koning. Voor­af­gaand en tij­dens het kerstspel wor­den er door het kin­der­koor kerst­lied­jes gezongen.

Meer in­for­ma­tie: www.meer­liede.nl

Heiloo

Kerstconcert Klein Geluk

Inloop­con­cert Ensemble Klein Geluk

Zater­dag 16 de­cem­ber   14.00 uur   Genade­ka­pel Heiloo

Als u op zater­dag 16 de­cem­ber tussen 14.00 en 15.00 de Genade­ka­pel binnenloopt, dan wordt u verwelkomd door mooie klanken. Het zangkwartet Klein Geluk zingt in deze bij­zon­dere tijd van het jaar kerst­lie­de­ren uit Engeland, Frank­rijk, Duits­land en Oekraïne.

Meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nl

Advents­re­traite met Mgr. Mutsaerts

Adventsretraite met Mgr. Mutsaerts

Weekend 15 - 17 de­cem­ber   17.00 uur   Juliana­kloos­ter Heiloo

Mgr. Mutsaerts houdt in het weekend van 15 t/m 17 de­cem­ber een Advents­re­traite op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Het evan­ge­lie presen­teert Jezus niet als een leraar, spi­ri­tu­eel lei­der of wijze filo­soof (hoewel Hij dat ook is), maar als de Ver­los­ser. In de advent zien we uit naar de Messias, de Ver­los­ser. De uit­daging van de advent is: beseffen dat we een Ver­los­ser nodig hebben. Jezus heeft iets gedaan dat wij­zelf niet had­den kunnen bewerkstelligen. Als we dat beseffen zullen we ook de bete­ke­nis van Kerst­mis beter begrijpen en met des te meer vreugde vieren.

Meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nl

Gebeds- en bezinningsdag

Gebeds- en be­zin­nings­dag

Woens­dag 20 de­cem­ber   9.30 uur   Juliana­kloos­ter Heiloo

Op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo wordt op woens­dag 20 de­cem­ber een gebeds- en be­zin­nings­dag gehou­den in het Juliana­kloos­ter aan de Hoogeweg 65. De dag wordt geleid en ver­zorgd door pater G. Wijers s.s.s., pries­ter van het hei­lig­dom. De dag duurt van 9.30 tot 17.00 uur.

Meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nl

Hoofd­dorp

Festival of Lessons and Carols Hoofddorp

Festival of Lessons and Carols

16 de­cem­ber   17.00 uur   Joannes de Doper­kerk Hoofd­dorp

Op zater­dag 16 de­cem­ber vindt weer een Festival of Lessons & Carols plaats in onze kerk. Het kerst­ver­haal wordt ver­teld in lezingen (de “Lessons”), gebe­den afgewisseld met hymnes en kerst­lie­de­ren (de “Carols”) door het Indonesisch koor Maranatha en leden van ver­schil­lende andere koren. We starten om 17:00 uur en sluiten af met een deur­col­lec­te. Ie­der­een is van harte welkom..

Meer in­for­ma­tie: www.hjoannesdedoper.nl

Kerstgroepen tentoonstelling

Kerst­groepen ten­toon­stel­ling

16 de­cem­ber t/m 6 januari   13.30 uur   Joannes de Doper­kerk Hoofd­dorp

Ruim 100 bij­zon­dere kerst­groepen uit de ver­za­me­ling van Wim en Nelly Vellinga-Geer­lings. Ori­gi­nele groepen uit veel culturen en van diverse ma­te­ri­alen. Geopend 16 t/m 24 de­cem­ber 2023 en 27 de­cem­ber t/m 6 januari 2024. Toegang gratis, maar graag vrij­wil­lige bijdrage.

Meer in­for­ma­tie: www.hjoannesdedoper.nl

Loenen aan de Vecht

Kerstconcert Loenen aan de Vecht

Kerst­con­cert met Martijn Luttmer en koor Fun4all

Zater­dag 16 de­cem­ber   20.00 uur   Grote Kerk Loenen a/d Vecht

In de Grote kerk van Loenen aan de Vecht is op zater­dag 16 de­cem­ber 2023 een kerst­con­cert met solist Martijn Luttmer en koor Fun4all onder lei­ding van Kees Kramer. Aanvang van het concert is 20.00 uur; de kerk gaat open om 19.30 uur.

Tickets à € 12,50 zijn te koop via tickets.orveo.nl

Mon­nic­ken­dam

Kerstactiviteiten Monnickendam

Diverse Kerst­acti­vi­teiten

10 -30 de­cem­ber   11.00 - 16.00 uur   Nicolaas en Antonius­kerk Mon­nic­ken­dam

In en rond de Nicolaas en Antonius­kerk te Mon­nic­ken­dam wor­den diverse kerst­acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, zoals een kerst­markt op 10 de­cem­ber, een kerst­stallen­ten­toon­stel­ling, kerst­stallen­rou­te en een nieuw­jaars­re­cep­tie.

Meer info: www.nicolaasenantonius.nl

Zaan­dam

Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp

Kerst­con­cert Harmoniecorps Tuin­dorp

Vrij­dag 15 de­cem­ber   20.00 uur   Kalver­kerk Zaan­dam

Op vrij­dag 15 de­cem­ber is er in de Kalver­kerk te Zaan­dam een kerst­con­cert van het Harmoniecorps Tuin­dorp. Aanvang is 20.00 uur maar de kerk gaat al open om 19.30 uur. Toegang is gratis met een deur­col­lec­te na afloop.

Meer in­for­ma­tie: www.harmoniecorps.nl

Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp

Kerst­con­cert Kamer­koor Amphion

Zondag 17 de­cem­ber   14.00 uur   Kalver­kerk Zaan­dam

Zondag 17 de­cem­ber zingt Kamer­koor Amphion, o.l.v. Tijmen van Tol, klassieke koor­mu­ziek en kerst­lie­de­ren in de Kalver­kerk met muzikale werken van o.a. Tallis, Part, Gjeilo, Macmillan, Whitacre, Brahms en Rein­ber­ger. Aanvang 14.00 uur - Deur open 13.30 uur - Duur 40 minuten. Toegang is gratis met een deur­col­lec­te na afloop.

Meer in­for­ma­tie: www.kamer­kooramphion.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose