Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwste nummer bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 2 november 2023

Samenkerk November 2023De nieuwe SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem er een (gratis) exemplaar mee, want ze liggen er voor u. Of lees ’m op deze web­si­te.

In dit Aller­zie­len­num­mer onder andere:

  • De afgelopen maan­den hebben vrij­wil­li­gers de Groen­markt­kerk leeg­ge­haald. Bin­nen­kort neemt een evan­ge­lische geloofs­ge­meen­schap haar intrek in dit mar­kante gebouw in het centrum in Haar­lem. Veel spullen hebben een nieuwe bestem­ming gekregen. Lees in SamenKerk hun verhaal.
  • Een oude sarcofaag/grafkist ver­telt over het chris­te­lijk geloof in het leven. SamenKerk ver­telt het verhaal achter de afge­beelde figuurtjes en Bijbelse scènes. Ieder mens heeft een unieke ziel, die na het sterven blijft. Maar hoe beeldt je in de kunst die onzicht­ba­re ziel uit? SamenKerk laat het zien. 
  • Lezers van SamenKerk ont­van­gen een leuke attentie als zij de unieke ten­toon­stel­ling ‘Fashion for God’ in het Catherijneconvent in Utrecht bezoeken. Knip de bon uit SamenKerk. In de schuil­kerk­pe­rio­de in Neder­land schonken rijke vrouwen hun kost­ba­re japonnen aan de kerk om er kerkgewa­den van te maken. Zo kon het gebeuren dat een pries­ter in een dure, roze gebloemde koorkap of kazuifel aan het altaar stond. 
  • En een vrij­kaar­tje bij aankoop van een toegangsbe­wijs (m.u.v. kor­tingsactie of Museum­jaar­kaart) voor de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling ‘Het jaar 1000’ in Museum voor Oudhe­den in Leiden. Knip de bon uit SamenKerk. De ten­toon­stel­ling neemt u mee op een reis door onze streken rond het jaar 1000. Zo is het Evan­ge­lie­boek van de Abdij van Egmond (door graaf Dirk II en Hildegonde, rond 975 ge­schon­ken) te zien, de in 2021 met metaaldetector gevon­den goud­schat van Hoogwoud, het borst­kruis van Sint-Servaas, enzo­voort.
  • Lees ook over de lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen (met veel foto’s). Het was een prach­tige reis, niet in de laatste plaats van­wege het mooie nazomerweer.
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over de aanstaande Tweede-Kamerverkie­zingen.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose