Bisdom Haarlem-Amsterdam


Jubileumboek Symboliek in de St. Bavo Kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023

Het 125-jarig wij­dings­feest is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een mooi jubileum­boek over samen­ge­steld.

Het is uniek hoe de rijke theo­lo­gische en kunst­his­to­ri­sche gedachten in het pries­ter­koor, het schip, sacra­ments­ka­pel, transepten, kapellen en westtorens zijn ver­werkt. De versie­ring van de majestueuze koepel, doop­ka­pel en koor­banken, alsook de glas-in-loodramen, mozaïeken en muur­schil­deringen voeren de bezoeker mee in het geheim van het geloof.

Diaken Philip Weijers is voor Stich­ting Ka­the­drale Basiliek St. Bavo aan de slag gegaan met de samen­stel­ling en redactie van het in­druk­wek­kende boek met 176 bladzij­den en 146 foto's in full color.

Kopen of be­stel­len

  • Het boek is verkrijg­baar op zater­dag 30 sep­tem­ber tussen 13.00 en 15.00 uur
    en zon­dag 1 ok­to­ber ná de Hoog­mis van 10.00 uur
  • Het is ook verkrijg­baar in de boek­win­kel van de ka­the­draal
  • U kunt het boek ook be­stel­len bij de auteur:
    p.s.weijers@hccnet.nl
    of 06 - 5388 7641

De verkoop­prijs is € 15 (full color / 176 pagina’s / 146 foto’s).
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose