Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal

gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal in zicht!

Bin­nen­kort vieren we de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van onze ka­the­draal. Er zijn allerlei mooie ac­ti­vi­teiten voor­zien, zoals de ten­toon­stel­ling ‘Jouw verhaal in de koepel­kathe­draal’, het boek over de symboliek in de ka­the­draal, een vie­ring voor heel het bisdom en de St. Bavo­vie­ring met de Bis­schop van Gent en een ver­te­gen­woor­diging van het Gentse kapit­tel.

Met het bisdom Gent heeft ons bisdom een verbin­ding van­wege de heilige Bavo die uit Gent afkoms­tig is. Om het jaar bezoeken de kapit­tels van beide bis­schopssste­den Haar­lem en Gent elkaar.

Tot 20 sep­tem­ber

Tot 20 sep­tem­ber kan ie­der­een meedoen met een verhaal, schil­derij of foto voor de ten­toon­stel­ling 125 jaar ka­the­draal. Aanmel­ding daar­mee op expo@koepel­kathe­draal.nl

Boek Symboliek - Koepelkathedraal 125 jaar

Zater­dag 30 sep­tem­ber

Op zater­dag 30 sep­tem­ber is de voorverkoop van het boek “Symboliek in de St. Bavo Ka­the­draal” tij­dens de dio­ce­sane vie­ring in de Sint Bavo (vanaf 13.00 uur).

Om 15.30 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring voor het bisdom in de ka­the­draal. De pa­ro­chies hebben bericht gekregen over het ver­dere pro­gram­ma van die dag waarop ook de torens van de ka­the­draal beklommen kunnen wor­den!

Zondag 1 ok­to­ber

Op zon­dag 1 ok­to­ber is de fees­te­lij­ke hoog­mis met de bis­schop­pen van Gent en van Haar­lem-Am­ster­dam en het voltallig ka­the­drale koor om 10.00 uur. Het boek "Symboliek in de St. bavo­kathe­draal" zal dan offi­cieel wor­den ge­pre­sen­teerd en overhan­digd aan de beide aanwe­zige bis­schop­pen.

Na afloop zal er een receptie zijn en ont­moe­ting.

Dins­dag 3 ok­to­ber

Op dins­dag 3 ok­to­ber is de li­tur­gische vie­ring van de heilige Bavo in de pa­ro­chies en kerken van het bisdom.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose