Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwste nummer bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023

Samenkerk September 2023De nieuwe SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem er een (gratis) exemplaar mee, want ze liggen er voor u. Of lees ’m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • Een terug­blik op de deelname van zo’n hon­derd jon­ge­ren uit ons bisdom aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen WJD’23 (begin au­gus­tus in Lissabon) - met veel kleur­rijke foto’s.
  • Met het Bavo­feest begin ok­to­ber vieren we dat de ka­the­drale basiliek van H. Bavo in Haar­lem 125 jaar gele­den (op 2 mei 1898) tot kerk werd gewijd. In SamenKerk het verhaal hoe de bouwge­schie­de­nis van onze ka­the­draal.
  • En... een uit­no­di­ging voor een bisdom­dag op zater­dag­mid­dag 30 sep­tem­ber aanstaande: ie­der­een is welkom voor een fees­te­lij­ke bij­een­komst.
  • September is sinds enkele jaren in de Kerk Schep­pings­maand. Lees er meer over.
  • De laatste vier van de Veer­tien Noodhelpers stellen zich graag voor: HH. Joris, Margaretha, Pantaleon en Vitus.
  • Lees ook over de lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in sep­tem­ber 2023, want er zijn nog enkele bus­plaatsen be­schik­baar!
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over waar twee of drie in Gods naam samen­ko­men zoals bij de WJD’23 en in onze ka­the­draal.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose