Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Terecht een WereldjongerenDAG!

gepubliceerd: woensdag, 20 april 2011

Bij ‘jon­ge­ren­dag’ denk je aan een dag voor jon­ge­ren. Bij ‘Wereld­jon­ge­renDAG’ denk je aan… op z’n minst iets multi cultureels, toch? De Wereld­jon­ge­renDAG is zoals ieder jaar over de hele wereld in de bis­dom­men gevierd en stond in het teken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die deze zomer in Madrid gaan plaats­vin­den. Afrikaanse jon­ge­ren van de Am­ster­damse Boom­kerk waren in grote getale aanwe­zig en ont­vingen de andere jon­ge­ren met grote gast­vrij­heid. Er was een ontspannen en tege­lijker­tijd opgetogen sfeer. Ie­der­een heeft zin in de WJD!

Aanwe­zige jon­ge­ren waren onder de indruk van de Palm­zon­dag­vie­ring door de sfeer­volle en swingende bijdrage van het Afrikaanse koor. Bis­schop Punt ging later op de dag in gesprek met de groep jon­ge­ren. Gedachten die ter sprake kwamen: Wat maakt iemand een christen? Heb je wel eens een Gods­er­va­ring gehad? Bij­voor­beeld een heel dui­de­lijk besef van Gods aan- of afwe­zig­heid? De bis­schop ver­telde o.a. over zijn eigen erva­ringen en ook jon­ge­ren deel­den met elkaar. Het thema van de dag ‘Op wie bouw jij’ stond centraal deze Wereld­jon­ge­renDAG, ter voor­be­rei­ding op het thema van de WJD in Madrid welke is: ‘Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof’.

Naast de momenten waarop ie­der­een uit­ge­no­digd werd om stil te staan bij het eigen geloof, waren er ver­schil­lende creatieve en actieve dingen te doen. Een heel aantal jon­ge­ren liep aan het eind van de dag met een beschil­derd paar kleine klompjes: “Om tij­dens de WJD te ruilen met jon­ge­ren uit andere lan­den!”.

Klik hier voor meer foto's
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose