Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrim in Lissabon

Blog 5 - WJD Lissabon

gepubliceerd: vrijdag, 4 augustus 2023
foto: Carolien Hoogenboom
Pelgrim in Lissabon

We zijn aange­ko­men in Lissabon. Velen van ons hebben de ope­nings­mis met de paus mee­ge­maakt. Het was enorm druk, wat een erva­ring om met zoveel katho­lie­ken te zijn. Een enorme vreugde.

Het was een uit­daging om vanaf het veld van de ope­nings­mis op tijd bij onze slaaplo­ca­tie te komen, want we hebben een tijd waarop je niet meer binnen kunt komen. Het open­baar ver­voer reed maar beperkt, dus dat werd voor velen gewoon lopen. Een uur lang stevig doorstappen, zodat wie nog niet had gegeten nog kon eten.

Catechese­pro­gramma

Van woens­dag tot en met vrij­dag hebben we in de ochtend een catechese­pro­gramma met alle Neder­lan­ders vanuit de bis­dom­menreizen en diverse Neder­landse groepen zijn de afgelopen dagen aangeschoven, zoals de jon­ge­ren van Emmanuel, Opus Dei, Chemin Neuf en de Neocate­che­mu­nale Weg. De ochten­den bestaan uit lofprij­zing, een catechese van een van de bis­schop­pen, een deel­groep­mo­ment of panel­ge­sprek en de Heilige Mis. Op vrij­dag­och­tend had­den we een ochtend van barm­har­tig­heid met aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid.

De stad ont­dek­ken

In de mid­dag is ie­der­een vrij om naar de festivals, con­fe­ren­ties en beziens­waar­dig­he­den in de stad te gaan. Velen bezoeken het Christus­beeld aan de over­kant van de Taag, het aquarium, het museum met reli­gi­euze kunst en de toren van Belém. In het his­to­risch centrum is een groot podium met diverse concerten. In veel kerken zijn er gebeds­mo­menten, zoals het rozen­krans­ge­bed, aanbid­ding of lofprij­zings­ge­bed. Voor ieder wat wils.

De mensenmenigte en vreugde

Het is overal feest in de stad. In de metro's wor­den lie­de­ren gezongen door ver­schil­lende groepen. Ie­der­een begroet elkaar en vraagt waar je vandaan komt. Som­mi­gen ruilen items van hun land. Veel arm­bandjes wor­den geruild. Zo bij­zon­der om jon­ge­ren vanuit de hele wereld hier samen te zien. Wat zijn we gezegend om dit mee te mogen maken!

Slot­vie­ring live volgen

Thuis op de bank kijken naar de slotviering van de WJD

Op zon­dag­mor­gen -om 9.00 uur lokale tijd dus 10.00 uur Neder­landse tijd- is de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus. Bij deze vie­ring wordt mis­schien wel een miljoen mensen (vooral jon­ge­ren) verwacht. Dan wordt ook bekend gemaakt waar en wanneer de volgende WJD zal zijn.

Tele­vi­sie

De slot­vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den op tele­vi­sie: op NPO 2

9.40 uur Reportage over de WJD’23
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus

In­ter­net

Uiter­aard zullen ook diverse andere media de slot­vie­ring verslaan. We noemen bij­voor­beeld:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose