Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers

En het globale programma van het centrale deel

gepubliceerd: woensdag, 5 juli 2023
Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen die van 1 t/m 6 au­gus­tus wor­den gehou­den in Lissabon zullen een uit­daging wor­den voor Portugal. De stad Lissabon met haar 550.000 inwoners* zal begin au­gus­tus wor­den overspoeld met zo’n 650.000 pelgrims. Je hebt begin au­gus­tus dus een grotere kans om een pelgrim tegen het lijf te lopen dan een Lissabonner!

We zetten een paar cijfers op een rijtje - in wil­le­keu­rige volgorde:

Cijfers Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon

650.000 geregistreerde pelgrims
1.000 Neder­landse pelgrims
698 bis­schop­pen hebben zich aangemeld
29 kar­di­na­len hebben zich aangemeld
184 lan­den ver­te­gen­woor­digd
32.717 vrij­wil­li­gers (waar­on­der 500 artsen/verpleeg­kun­digen)
2.069 jour­na­listen zullen ver­slag doen
7.000 gast­ge­zinnen
400.000 plaatsen voor col­lec­tieve huis­ves­ting
1.000 horeca­ge­le­gen­he­den, WJD-partners
3.000.000 maaltij­den te serveren door het partnernet­werk
2.000 kilo tarwemeel werd ge­schon­ken door de Portugese vereni­ging van graanproducenten aan de Clarissen van het On­be­vlekt Hart van Maria­kloos­ter om een paar miljoen hosties te maken
10.000 gewa­den voor pries­ters en bis­schop­pen zijn gemaakt speciaal voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen
201 WJD-eve­ne­menten
90 podia
6.753 bomen geplant, we­reld­wijd, in naam van WJD Lissabon 2023
100 hectare van de be­lang­rijk­ste WJD-locatie
150 biecht­stoelen zijn gemaakt door Portugese gedetineer­den
2.600 pries­ters zullen biecht­ho­ren in het ‘Ver­zoe­nings­park’ in tenminste vijf talen: Portugees, Engels, Frans, Spaans en Ita­li­aans
5.000 toiletten in het Taag­park
25 hectare grond in Parque Eduardo VII voor de in­stal­la­tie van een podium
9 ver­ta­lin­gen van de WJD 2023 hymne

 

*) De stad Lissabon telt ~550.000 inwoners. De agglomeratie Lissabon telt ~2.900.000 inwoners.

Globaal pro­gram­ma

Programma Wereldjongerendagen 2023Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the Stars
donderdag, 22 juni 2023Inspirerende Bavodag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose