Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijna 1000 Nederlandse jongeren naar de WJD

gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2023

Deze zomer reizen er vanuit Neder­land zo’n 1.000 jon­ge­ren af naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon. Dat aantal is genoemd door de Portugese organi­sa­tie van de WJD 2023. Met de ver­schil­lende bisdomreizen gaan 523 jon­ge­ren mee naar dit grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, de andere helft gaat via andere reisini­tia­tie­ven.

‘Dit mooie aantal kan zich meten met het aantal Neder­landse pelgrims dat deelnam aan eer­dere edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, zoals Krakau (2016) en Madrid (2011). Het is een hoop­vol sig­naal, dat aangeeft dat de Neder­landse jonge Kerk leeft en in de startblokken staat om in bewe­ging te komen’, zegt project­lei­der WJD, Jochem Oor.

Rise Up

De WJD vin­den plaats van 1 tot en met 6 au­gus­tus in Lissabon. Van het totale aantal Neder­landse deel­ne­mers wor­den er ongeveer 800 verwacht bij de Neder­landse ‘Rise Up’ ochten­den op 2, 3 en 4 au­gus­tus. Tijdens die ochten­den gaan de deel­ne­mende Neder­landse bis­schop­pen samen met de aanwe­zige Neder­landse jon­ge­ren in op de on­der­wer­pen die paus Fran­cis­cus heeft bepaald voor de drie bij­een­komsten: In­te­grale eco­lo­gie (2 au­gus­tus), Sociale vriend­schap (3 au­gus­tus) en Barm­har­tig­heid (4 au­gus­tus).Deze on­der­wer­pen zijn bepaald in navol­ging van de twee en­cy­clie­ken van paus Fran­cis­cus: Laudato si’ (2015) en Fratelli tutti (2020).

Deel­ne­mende bis­schop­pen

De bis­schop­pen die mee­gaan naar de WJD zijn:

  • Mgr. Hendriks (geeft de Rise Up catechese op woens­dag 2 au­gus­tus)
  • Mgr. Van den Hende (geeft de Rise Up catechese op don­der­dag 3 au­gus­tus)
  • Mgr. Mutsaerts (geeft de Rise Up catechese op vrij­dag 4 au­gus­tus)
  • Mgr. Van den Hout
  • Mgr. Woorts
  • Mgr. De Jong

Follow up

Wanneer de Neder­landse WJD-gan­gers terug zijn in eigen land na een onge­twij­feld intense erva­ring, kunnen zij ook in eigen land het vuur ver­der dragen en de lan­de­lijke Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag bezoeken, op 4 no­vem­ber 2023 in Veenendaal. Het thema van die dag is dan ook, heel toepas­se­lijk, ‘Welkom Thuis’.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de KJD 2023: katho­lie­kejon­ge­ren­dag.nl
Kijk voor alle in­for­ma­tie over de ver­schil­lende WJD-reizen op wjd.nl

 

Wereldjongerendagen 2023Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose