Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Jongerendag - Welkom thuis

Zaterdag 4 november - Veenendaal

gepubliceerd: woensdag, 7 juni 2023

Onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, wordt op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers in samen­spraak met mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

‘Vanuit heel het land zijn deze dag jon­ge­ren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congres­cen­trum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jon­ge­ren te ont­moe­ten. Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij de katho­lie­ke jon­ge­ren laten ervaren dat de kerk in Neder­land leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in ge­meen­schap leven en als jon­ge­ren onze plek binnen de Katho­lie­ke Kerk innemen’, zeggen de or­ga­ni­sa­toren.

Aan­slui­ten bij en­thou­sias­me over de WJD

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wordt drie maan­den na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) gehou­den. Honder­den Neder­landse jon­ge­ren reizen daarvoor ko­men­de zomer naar Lissabon. Veel jon­ge­ren zullen hier in­spi­ra­tie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wil aan­slui­ten bij dit en­thou­sias­me en de jon­ge­ren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin mee­ne­men Het zal een dag wor­den van nieuwe ont­moe­tingen en weerziens.

Door een kern­groep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te berei­den. De organi­sa­tie bestaat uit ver­schil­lende werk­groepen van jon­ge­ren uit de bis­dom­men, nieuwe bewe­gingen, con­gre­ga­ties, katho­lie­ke stu­den­ten­groepen en jon­ge­ren uit mi­gran­ten­groepen. Daar­mee wordt de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag een breed gedragen ini­tia­tief.

De organi­sa­tie wil deel­ne­mers gelegen­heid bie­den om te bouwen aan een per­soon­lijke relatie met God. Het pro­gram­ma bevat onder andere sprekers, muziek, de Heilige mis, work­shops en ruimte voor ont­moe­ting en ontspan­ning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormsel­groep van harte welkom om aan te sluiten bij het pro­gram­ma deze dag.

Save the date!

Save the date: 4 no­vem­ber. Meer in­for­ma­tie volgt na au­gus­tus, voor pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals posters en flyers, kan contact wor­den opgeno­men met Joris Buiting, via jorisbui­ting@hotmail.com onder vermel­ding van KJD.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose