Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Jongerendag - Welkom thuis

Zaterdag 4 november - Veenendaal

gepubliceerd: woensdag, 7 juni 2023

Onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, wordt op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers in samen­spraak met mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

‘Vanuit heel het land zijn deze dag jon­ge­ren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congres­cen­trum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jon­ge­ren te ont­moe­ten. Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij de katho­lie­ke jon­ge­ren laten ervaren dat de kerk in Neder­land leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in ge­meen­schap leven en als jon­ge­ren onze plek binnen de Katho­lie­ke Kerk innemen’, zeggen de or­ga­ni­sa­toren.

Aan­slui­ten bij en­thou­sias­me over de WJD

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wordt drie maan­den na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) gehou­den. Honder­den Neder­landse jon­ge­ren reizen daarvoor ko­men­de zomer naar Lissabon. Veel jon­ge­ren zullen hier in­spi­ra­tie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wil aan­slui­ten bij dit en­thou­sias­me en de jon­ge­ren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin mee­ne­men Het zal een dag wor­den van nieuwe ont­moe­tingen en weerziens.

Door een kern­groep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te berei­den. De organi­sa­tie bestaat uit ver­schil­lende werk­groepen van jon­ge­ren uit de bis­dom­men, nieuwe bewe­gingen, con­gre­ga­ties, katho­lie­ke stu­den­ten­groepen en jon­ge­ren uit mi­gran­ten­groepen. Daar­mee wordt de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag een breed gedragen ini­tia­tief.

De organi­sa­tie wil deel­ne­mers gelegen­heid bie­den om te bouwen aan een per­soon­lijke relatie met God. Het pro­gram­ma bevat onder andere sprekers, muziek, de Heilige mis, work­shops en ruimte voor ont­moe­ting en ontspan­ning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormsel­groep van harte welkom om aan te sluiten bij het pro­gram­ma deze dag.

Save the date!

Save the date: 4 no­vem­ber. Meer in­for­ma­tie volgt na au­gus­tus, voor pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals posters en flyers, kan contact wor­den opgeno­men met Joris Buiting, via jorisbui­ting@hotmail.com onder vermel­ding van KJD.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose