Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vijftigste 40MM groot succes

gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
Vijftigste 40MM groot succes

Afgelopen zater­dag 20 mei werd voor de vijf­tigste keer in en rondom Venhuizen de sponsorloop 40.000 Meter Mars (40MM) gelopen. Aan deze jubileumeditie namen zo’n 40% meer deel­ne­mers deel dan de afgelopen jaren en de ver­wach­ting is dat de opbrengst die van vorig jaar (ruim) zal overtreffen.

De wan­de­ling is gewel­dig verlopen, het zonnige en uitstekende wandelweer deed goed mee en gelukkig waren er geen bij­zon­der­he­den, geen wande­laars met blessures of iets dege­lijks.

Be­gon­nen in 1974

“Het is allemaal be­gon­nen met Klaas Tol hier uit Venhuizen. Zijn dochter Lia was op vakantie geweest in Canada, waar ze hoorde over de ‘Walk of life’, waar­mee geld werd op­ge­haald voor kanker­on­der­zoek. Dat inspireerde hem om de eerste sponsor­tocht in West-Friesland te starten. Er liepen toen vier­hon­derd mensen mee. Het op­ge­haalde geld werd gedo­neerd aan de tien­tal­len West-Friese mis­sio­na­rissen overal over de wereld.

In de loop van de jaren hebben hon­derd­dui­zend mensen met de 40MM geld bij elkaar gewandeld, onder het motto ‘Loop lokaal, steun mondiaal’. Deze slogan is waar het om gaat. Qua opbrengst staat de teller op ruim zes miljoen euro. Al het geld is besteed aan (kort- of langlopende) missie- en ont­wik­ke­lings­pro­jecten van West-Friezen in ont­wik­ke­lings­lan­den”, aldus Vok Manshan­den (61), voor­zit­ter van de Stich­ting 40MM.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose