Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Laudato sií week en Seizoen van de Schepping

gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023

Van zon­dag 21 t/m zon­dag 28 mei wordt de Laudato si’ week gehou­den met globale en lokale ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber t/m 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Op de info­gra­phic wordt aan­dacht gevraagd voor beide festivi­teiten.

Een ode aan de natuur

Op het Hei­lig­dom van Onze Vrouw ter Nood te Heiloo wordt in het kader van buiten­ex­po­si­tie ‘Een ode aan de natuur’ een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Meer in­for­ma­tie op de web­si­te van het hei­lig­dom.

 

Laudato si’ - Infographic

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose