Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmelden WJD kan tot 31 mei

gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023

Vele jon­ge­ren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, dat van 1 tot en met 6 au­gus­tus plaats­vindt in Lissabon. Aanmel­den kan t/m 31 mei. Wie graag eerst nog meer in­for­ma­tie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.

Met de lance­ring van de video ‘Het thema van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie recent een online videodrieluik over de WJD compleet gemaakt. Deze derde video legt kort en ker­nach­tig de bete­ke­nis uit van het thema: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Eerder zijn al ge­pu­bli­ceerd: ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ (deel 1) en ‘Wat gebeurt er tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023?’ (deel 2).

Gewel­dige kans

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het biedt de jon­ge­ren een gewel­dige kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om de drie filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land. En na­tuur­lijk wor­den jon­ge­ren zelf van harte uit­ge­no­digd om de video’s te bekijken en zich daarna ook aan te mel­den om mee te gaan.

Aanmel­den

Aanmel­ding voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is voor de Neder­landse deel­ne­mers nog open tot en met 31 mei (behalve voor de reis vanuit het bisdom Den Bosch, waar­van de aanmel­ding sloot op 1 mei). Meer in­for­ma­tie over hoe aan te mel­den vind je hier: www.wjd.nl

Video's


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose