Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmelden WJD kan tot 31 mei

gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023

Vele jon­ge­ren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, dat van 1 tot en met 6 au­gus­tus plaats­vindt in Lissabon. Aanmel­den kan t/m 31 mei. Wie graag eerst nog meer in­for­ma­tie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.

Met de lance­ring van de video ‘Het thema van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie recent een online videodrieluik over de WJD compleet gemaakt. Deze derde video legt kort en ker­nach­tig de bete­ke­nis uit van het thema: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Eerder zijn al ge­pu­bli­ceerd: ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ (deel 1) en ‘Wat gebeurt er tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023?’ (deel 2).

Gewel­dige kans

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het biedt de jon­ge­ren een gewel­dige kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om de drie filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land. En na­tuur­lijk wor­den jon­ge­ren zelf van harte uit­ge­no­digd om de video’s te bekijken en zich daarna ook aan te mel­den om mee te gaan.

Aanmel­den

Aanmel­ding voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is voor de Neder­landse deel­ne­mers nog open tot en met 31 mei (behalve voor de reis vanuit het bisdom Den Bosch, waar­van de aanmel­ding sloot op 1 mei). Meer in­for­ma­tie over hoe aan te mel­den vind je hier: www.wjd.nl

Video'sGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose