Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio

Zondag 14 mei - 15.00 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2023
Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio

Op zon­dag 14 mei viert de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio haar 55-jarig bestaan met een dank­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam, voor­ge­gaan door de bis­schop­pen mgr. Hans van den Hende van Rotter­dam, mgr. Jan Hendriks van Haar­lem-Am­ster­dam en mgr. Paul Tschang In-Nam, de pau­se­lijke nuntius in Neder­land. De gebeds­vie­ring begint om 15.00 uur. Aan­slui­tend is er een receptie in het naast­ge­le­gen Huis van Sant’ Egidio.

Sant’ Egidio zet zich al 55 jaar on­ver­moei­baar in voor de kwets­ba­ren in de stad en voor de vrede. De inter­na­tio­nale bewe­ging staat bekend om het trouw nabij blijven aan vrien­den van de straat, eenzame ouderen, kin­de­ren uit kansarme wijken, vluch­te­lingen en mi­gran­ten, ge­van­ge­nen en anderen. In Am­ster­dam or­ga­ni­seert Sant’ Egidio onder meer tweemaal per week een restaurant voor dak­lo­zen.

Dank­vie­ring op zon­dag 14 mei

Voor de fees­te­lij­ke vie­ring van deze ver­jaar­dag zijn al deze vrien­den van harte uit­ge­no­digd, net als alle anderen die bij Sant’ Egidio betrokken zijn of haar een warm hart toedragen. Allen samen: arme vrien­den, sym­pa­thi­san­ten, bond­ge­no­ten, vormen we immers een volk van mensen over grenzen en gene­ra­ties heen. Het is een moment om samen de vreugde te beleven van on­der­lin­ge vriend­schap en soli­da­ri­teit. Na afloop van de vie­ring is er een receptie om elkaar te ont­moe­ten.

Mozes en Aäron

De Mozes en Aäron­kerk was decennialang niet als kerk in gebruik, maar werd in 2014 opnieuw door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam ingewijd en toe­ver­trouwd aan Sant’ Egidio. De kerk is van oudsher een plek van barm­har­tig­heid en is in het afgelopen jaar prach­tig gerestaureerd. Voor de kerk werd in no­vem­ber het beeld van de Homeless Jesus ont­huld: een dak­loze man, liggend op een bankje, herken­baar aan de won­den op zijn voeten. Het is een oproep om deze mensen niet te negeren maar in hen de men­se­lijk­heid te blijven herkennen.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose