Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotievideo’s WJD

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023

Met de lance­ring van de video ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie het startschot gegeven voor de publi­ca­tie van een online videodrieluik over de WJD. De nu als eerste ge­pu­bli­ceerde video biedt een korte en krach­tige kennis­ma­king met de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en ver­telt over het ontstaan, de ont­wik­ke­ling daarna en waarom de WJD zo waarde­vol zijn voor de jon­ge­ren van de wereld.

De volgende twee delen zullen bin­nen­kort, kort na elkaar, wor­den gelan­ceerd en belichten meer spe­ci­fiek de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023: Wat gebeurt er tij­dens de WJD 2023 en Over het thema van de WJD 2023.

De drie filmpjes hebben een tweele­dig doel: het in­for­meren over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het alge­meen en de WJD 2023, Lissabon en de bekendma­king en pro­mo­tie van de Wereld­jon­ge­ren 2023, Lissabon.

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om het drieluik van de filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land.

 Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose