Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerkamp BreakOut

Woensdag 17 t/m zondag 21 mei - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023

Kijk jij al weer uit naar een weekje lol trappen met je vrien­den in het Juliana­kloos­ter? Dit jaar eer­der dan normaal hebben we het katho­lie­ke tiener­kamp BreakOut van 17 t/m 21 mei. In het Hemel­vaart­week­end ben je van harte welkom in Heiloo om de vreugde met ons te delen. Verdiep je in het katho­lie­ke geloof, ga de strijd aan tegen de andere deel­groepen en maak plezier met (nieuwe) vrien­den.

Thema ‘Deel de vreugde’

Wat geeft nu echt langdurige vreugde? Een dagje Efteling, een nieuwe tele­foon of winnen met je team, die vreugde blijft nooit lang hangen. Hoe zit het met iets ongrijp­baars als liefde, weten dat je bemind bent (door God)? En hoe zit het dan met al het lij­den in de wereld? Waarom geeft God ons geen vrede, een leven zon­der ziekten en gebroken­heid? Hoe moeten we daar mee om gaan? Dat zijn zo een aantal vragen die we ons­zelf stellen en we gaan tij­dens BreakOut 2023 samen op zoek naar ant­woor­den op die vragen. Zoek je met ons mee?

En wat staat er nog meer op het pro­gram­ma?

Zoals gebruike­lijk starten we het kamp in onze eigen deel­groep met het verhaal van onze patroon­hei­lige voor de deel­groep. Jullie maken crea­tief een vlag over de heilige. De dagen zijn ver­der gevuld met ver­schil­lende soorten gebed, catechese, sport en spel. Donder­dag vieren we het feest van de Hemel­vaart van de Heer. Vrij­dag­avond kun je heer­lijk be­zin­nen in de aanbid­ding bij Jezus en alles wat tussen jou en God instaat in de biecht brengen. Zater­dag gaan we met de jongens en mei­den uit een en volgen we een eigen pro­gram­ma met catechese en ac­ti­vi­teiten om ver­vol­gens ’s avonds de strijd met elkaar aan te gaan. Zondag sluiten we het kamp af met de zon­dagse Mis om 10.30 uur in de Bede­vaart­ka­pel samen met alle ouders.

Erva­ringen

“BreakOut is voor mij gezellig­heid, sportivi­teit en mentale ver­fris­sing.” ~ Jesper, 20 jaar

Prak­tisch

Het tiener­kamp BreakOut start op woens­dag­avond 17 mei om 19 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. We slapen in tenten, dus neem een lucht­bed/matje en slaap­zak mee. Het pro­gram­ma is in het Juliana­kloos­ter. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders onder­te­kend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Details

wie: 12-18 jaar
wat: Katho­liek tiener­kamp BreakOut
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: Woens­dag 17 t/m zon­dag 21 mei (Hemel­vaart­week­end)
kosten: € 95,- per persoon (mocht er een finan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/tiener­kamp-mei-deel-de-vreugde
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@HomeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose