Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria Magdelena 1887 opent haar deuren

Vanaf 1 april elk weekend - 12.00-16.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023

De prach­tige monu­mentale Maria Magdalena­kerk op ‘t Kalf (‘Kalver­kerk’) vlakbij de Zaanse Schans zal vanaf zater­dag 1 april 2023 elk weekend haar deuren openen voor bezoekers van 12.00 tot 16.00 uur. De Maria Magdalena­kerk is een ge­meen­te­mo­nu­ment en stamt uit 1887.

Bezoekers kunnen bij hun bezoek aan de Maria Magdalena 1887 wor­den ondergedom­peld in de hemelse ambiance van de kerk en de pittoreske Zaanse omge­ving van ‘t Kalf en Haal­ders­broek. De kerk ligt bovendien op een mooie wandel- en fiets­rou­te. Inter­na­tio­nale bezoekers kunnen Engels­ta­lige in­for­ma­tie ont­van­gen.

De bezoekers mogen wat beleven in de kerk. Een audio­tour is be­schik­baar voor mensen met een smart­phone met in­ter­net. Daar­naast is er een boekenproeverij met in­spi­re­rende boeken voor kin­de­ren, jon­ge­ren & vol­was­se­nen. Bezoekers kunnen in alle rust boeken gaan ‘proeven’ in de kerk­banken. Er is gelegen­heid om mooie katho­lie­ke souvenirs te kopen met unieke ansicht­kaarten en kan er genoten wor­den van een kopje koffie/thee.

De Maria Magdalena­kerk te Kalf 162, Zaan­dam is een prach­tige plek om te bezoeken voor een culturele erva­ring en geschikt voor alle leeftij­den. De toegang is gratis.

Details

locatie: Maria Magdalena 1887
adres: Kalf 162, 1509 BA, Zaan­dam
ope­ningstij­den: elke zater­dag & zon­dag
open van 12.00 tot 16.00 uur
web­si­te: zaanskatho­liek.nl

 




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose