Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2023
foto: Persdienst WJD2023
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen

Gedetineer­den van de ge­van­ge­nissen van Coimbra, Paços de Ferreira en Porto zullen de biecht­stoelen maken voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van begin au­gus­tus in de Portugese hoofd­stad Lissabon. Volgens het organi­sa­tiecomité van de WJD 2023 zullen ze daarbij uit­slui­tend gebruik maken van herbruik­baar ma­te­ri­aal.

De directeur van het direc­to­raat-generaal voor het ge­van­ge­niswezen zei te hopen dat dit niet alleen zal bijdragen tot de uit­ein­delijke herin­te­gra­tie van de gedetineer­den, maar ook hun hoop op het herwinnen van hun vrij­heid zal ver­ster­ken. Ge­van­ge­nen weten als geen ander hoe be­lang­rijk ver­ge­ving en ver­zoe­ning zijn in het leven. Door het maken van biecht­stoelen voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal helpen zij ook jon­ge­ren om deze genade te ervaren.

De 150 biecht­stoelen zijn bestemd voor de ruimte voor ver­zoe­ning in het ‘Parque do Perdão’ (Park van de Ver­gif­fe­nis) in Lissabon.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) is het grootste jon­ge­ren-event ter wereld en één van de grootste inter­na­tio­nale eve­ne­menten van de Katho­lie­ke kerk. Om de twee à drie jaar komen hon­derd­dui­zen­den - soms wel miljoenen! - jon­ge­ren vanuit alle continenten bijeen, om het katho­lie­ke geloof te vieren. Van 1 t/m 6 au­gus­tus 2023 reizen jon­ge­ren van alle continenten naar Lissabon, Portugal voor een ont­moe­ting om nooit te vergeten!

Ook ons bisdom or­ga­ni­seert een reis en wel van 26 juli t/m 8 au­gus­tus langs Parijs, Burgos, Fatima, Lissabon en Lourdes. Lees meer over de reis vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en alle voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten op de jon­ge­ren­web­site van ons bisdom:

 

(bron: www.kerknet.be)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose