Bisdom Haarlem-Amsterdam


Herdenkingsmis voor paus Benedictus XVI

Woensdag 4 januari - 19.30 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2023
foto: Carel Weijers
Privé-concert in het Vaticaan bij de bisdombedevaart van 2016
Privé-concert in het Vaticaan bij de bisdombedevaart van 2016

Naar aan­lei­ding van het over­lij­den van emeritus-paus Bene­dic­tus XVI vindt een her­den­kings­dienst plaats in de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Ie­der­een is welkom om de vorige paus samen te gedenken op woens­dag 4 januari om 19.30 uur.

Mgr. J. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, zal voor­gaan in deze her­den­king, samen met militair ordinarius mgr. E. de Jong uit Roermond. De koorzang wordt ver­zorgd door de Capella Nicolai uit de Am­ster­damse basiliek, o.l.v. muziek­di­rec­teur Giles Brightwell. Enkele zan­gers uit het koor hebben per­soon­lijke her­in­ne­ringen aan de overle­den paus, voor wie zij enkele jaren terug een privé-concert ver­zorg­den in het Vati­caan.

In de basiliek is gelegen­heid om een con­do­lean­ce­re­gis­ter te tekenen dat later aan de pau­se­lijke nuntius mgr. dr. Paul Tschang In Nam zal wor­den overhan­digd.

De basiliek is van maan­dag t/m zater­dag geopend tussen 12.00 en 15.00 uur.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose