Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’

gepubliceerd: donderdag, 15 december 2022

Samenkerk December 2022Het mooie kerst­num­mer van SamenKerk 2022 wacht op u in uw paro­chie­kerk. Veel kerken zijn de ko­men­de kerst­da­gen en rond oud & nieuw (extra) open om de kerst­stal te kunnen bezoeken. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

 • De kerstwens van onze bis­schop voor ie­der­een: Van harte wens ik alle lezers van SamenKerk een zalig en gezegend Kerst­mis toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!
 • Het grote kerstinter­view 2022 met de ‘Koningin van de typetjes’ Tineke Schouten. Veer­tig jaar gele­den brak ze door met Lenie uit de Takke­straat. Een gesprek over Kerst­mis vieren, bid­den en de vraag wie zij op toneel zou spelen in het kersttafereel: Maria, Kindje Jezus of mis­schien een her­der of engel?
 • In Utrecht is voor het eerst een bij­zon­dere Napoli­taanse kerst­stal te zien. En waarom is zo’n kerst­groep zo’n groot schouwspel? U leest er alles over.
 • In Almere staat Neder­lands nieuwste katho­lie­ke kerk. De bis­schop wijdde deze recente­lijk in. Een ver­slag.
 • John Rutter is een bekende Britse com­po­nist van (ker­ke­lijke) koorzang, gezongen bij ko­nin­klij­ke festivi­teiten in Engeland maar ook door pa­ro­chiekoren. Ook heeft hij vele ‘Christmas carols’ ge­schre­ven.
 • Katho­liek Kado: een nieuw ini­tia­tief van de jon­ge­ren­groep uit Heer­hu­go­waard-De Noord. Wat is dit voor een cadeau?
 • Waar in de buurt kun je kerstkribbetjes kijken? Altijd leuk, zeker als de klein­kin­de­ren op bezoek zijn.
 • De kerst­puz­zel met een pracht­prijs om te winnen: een speciale, per­soon­lijke rond­lei­ding en ont­vangst in het hei­lig­dom van O.L.V. ter Nood in Heiloo.
 • Voor kin­de­ren een leuke kleurplaat van Maria, Jozef en Kindje Jezus. Doe mee en win een leuke prijs.
 • En als je je verveelt... ga het aantal engelen tellen: hoeveel engelen vind jij in SamenKerk?
 • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose