Bisdom Haarlem-Amsterdam


Alpha Nederland Training & Inspiratie

Zaterdag 14 januari - 9.00 uur - De Basiliek Veenendaal

gepubliceerd: donderdag, 8 december 2022

Op zater­dag 14 januari is het weer zover: de Alpha Neder­land Trai­ning & In­spi­ra­tie. Het eve­ne­ment vindt fysiek plaats in de Basiliek in Veenendaal. We kunnen niet wachten om je dan te ont­moe­ten!

Op de Alpha Neder­land Trai­ning & In­spi­ra­tie word je een dag lang geïnspireerd, getraind en toe­gerust om aan de slag te gaan met jouw cursus. Aan het eind van de dag is jouw team er helemaal klaar voor om een Alpha of (Pre)Marriage Course te geven!

Na­tuur­lijk delen we ook in­spi­re­rende verhalen van deel­ne­mers en cursus­lei­ders en nemen we de tijd om samen te aanbid­den. Tijdens de goed ver­zorgde lunch en koffiepauzes is er ruim de tijd om elkaar te ont­moe­ten en de cursus­ma­te­rialen door te kijken.

Of je nu voor het eerst een cursus gaat geven, er ieder jaar één geeft of op een laag­drem­pe­lige manier een cursus wilt ont­dek­ken: je bent van harte welkom!

Is er in jouw kerk al een team samen­ge­steld om samen een cursus te geven? Kom dan samen naar de Alpha Neder­land Trai­ning & In­spi­ra­tie om met het volle­dige team getraind en geïnspireerd te wor­den (én na­tuur­lijk een leuke team­ont­moe­ting te hebben).

Ver­die­pings­tra­ject

Ben je al eer­der op een Alpha Neder­land Trai­ning & In­spi­ra­tie geweest? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen met het ver­die­pings­tra­ject! Tijdens een deel van het pro­gram­ma kom je samen met andere ervaren cursus­lei­ders om je te ver­die­pen in het thema ‘van cursus naar cultuur’. We onder­zoeken de zes ingrediënten van de Alpha-cultuur en met behulp van een zelftest neem je je eigen ge­meen­schap onder de loep. Hierbij ontdek je welke rol jij zelf hebt in cultuur­ver­an­de­ring in jouw kerk en geven we je prak­tische aan­kno­pings­pun­ten om deze cultuur in je eigen kerk te verankeren.

Details

Alpha
datum: zater­dag 14 januari 2023
tijd: van 9.00 tot 16.00 uur
inloop vanaf 8.30 uur
locatie: De Basiliek, Wilton­straat 56, Veenendaal
entree: vóór 22 de­cem­ber € 15
vanaf 22 de­cem­ber € 22
De prijs is inclusief koffie, thee
en een uit­ge­breide lunchBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose