Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom Maand Journaal - November 2022

gepubliceerd: zaterdag, 5 november 2022

De bis­schop­pen van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gaan op Ad Limina­be­zoek in Rome ko­men­de maand. In dit Bisdom Maandjour­naal van no­vem­ber 2022 ver­telt Mgr. Jan Hendriks hoe zo een bezoek er nou precies uitziet. Hij zal een blog bij­hou­den op Arsacal.nl en ook op Katho­liek­le­ven.nl zal er elke dag een video­ver­slag wor­den gedaan van dit be­lang­rijke bezoek.

Ondertussen zal er in het bisdom weer van alles wor­den onder­no­men. Zo viert ons Wil­li­brord­semi­narie zijn 25-jarig bestaan, zal op 19 en 20 no­vem­ber de jon­ge­ren­col­lec­te in het teken staan van de WJD in 2023 en is de dio­ce­sane Wereld Jon­ge­ren­dag op 20 no­vem­ber in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Hoe dat precies zit, legt gedele­geerde voor de li­tur­gie, Eric Fennis, uit.

In dat­zelfde weekend van 19 en 20 no­vem­ber vin­den er op meer­dere plekken in ons bisdom familie­da­gen plaats en wordt de St. Boni­fa­tius­kerk in Almere ingewijd. En als klap op de vuurpijl is er ook nog een bij­zon­dere culturele ac­ti­vi­teit, name­lijk de uit­voe­ring van het toneel­stuk ge­schre­ven door Paus Johannes Paulus II. Tussen alle drukte door gaan we alweer op naar de Advent, die op 27 no­vem­ber start.

Het Bisdom Maandjour­naal van de­cem­ber zal, een weekje later dan anders, dan weer inzoomen op de be­lang­rijk­ste zaken.​

 Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
zaterdag, 3 juni 2023Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 1 april 2023Bisdom Maand Journaal - April 2023 Video
zaterdag, 4 maart 2023Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
zaterdag, 4 februari 2023Bisdom Maand Journaal - Februari 2023 Video
zondag, 11 december 2022Bisdom Maand Journaal - December 2022 Video
zaterdag, 1 oktober 2022Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 11 april 2022Bisdom Maand Journaal - April 2022 Video
maandag, 7 maart 2022Bisdom Maand Journaal - Maart 2022 Video
zondag, 13 februari 2022Bisdom Maand Journaal - Februari 2022 Video
donderdag, 13 januari 2022Bisdom Maand Journaal - Januari 2022 Video
maandag, 20 december 2021Bisdom Maand Journaal - December 2021 Video
zaterdag, 6 november 2021Bisdom Maand Journaal - November 2021 Video
zondag, 3 oktober 2021Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021 Video
zaterdag, 4 september 2021Bisdom Maand Journaal - September 2021 Video
zaterdag, 5 juni 2021Bisdom Maand Journaal - Juni 2021 Video
zaterdag, 1 mei 2021Bisdom Maand Journaal - Mei 2021 Video
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose