Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst jongerenwerkers

Zaterdag 12 november - 10.00 uur - Boomkerk Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

Jon­ge­ren en digitale media. Netflix, Instagram, TikTok, YouTube. Tieners en jon­ge­ren krijgen een hoop beel­den en bood­schappen binnen via scherm­pjes. Het kan heel leer­zaam zijn, maar ook scha­de­lijk.

In de net­werk­bij­een­komst voor tiener-/jon­ge­ren­wer­kers en an­ders­zins geïn­te­res­seer­den willen we met Paul Graas stil­staan bij die schade vanuit onze katho­lie­ke iden­ti­teit. De net­werk­bij­een­komst is op zater­dag 12 no­vem­ber van 10.00 tot 13.00 uur in de Boom­kerk te Am­ster­dam.

Psy­chi­sche ge­zond­heid

De psy­chi­sche ge­zond­heid van jon­ge­ren staat onder druk. Eenzaam­heid en depressivi­teit onder jon­ge­ren is hoog. De digitale wereld draagt er ook niet altijd aan bij. Denk aan in­ter­netversla­ving, pornoversla­ving, maar ook pesten via in­ter­net en sex­ting. Het filter is weg en er kan van alles. Onge­vraagd ver­schij­nen er beel­den of berichten die je niet wilt zien en een deur kunnen vormen naar erger.

Paul Graas

Paul Graas (1989) heeft zich als jongeman verdiept in deze the­ma­tiek en al eer­der ge­spro­ken hierover op het opgroei­sym­po­sium. Hij werkt o.a. bij Interaxion Group, een edu­ca­tief platform dat ouders, leraren en andere opvoe­ders onder­steunt in de opvoe­ding van kin­de­ren in een digi­taal tijdperk. Hij geeft regel­ma­tig work­shops en lezingen in Neder­land en in het bui­ten­land over on­der­wer­pen zoals smart­phones, sociale media, pornografie en andere in­ter­netversla­vingen en con­cen­tratie­pro­ble­men.

Prak­tisch

wat: Netwerk­bij­een­komst jon­ge­ren en media
voor wie: Tiener-/jon­ge­ren­wer­kers, pries­ters en vrij­wil­li­gers in het pas­to­raat
wanneer: Zater­dag 12 no­vem­ber 2022
tijd: van 10.00 tot 13.00 uur (incl. lunch)
waar: Boom­kerk, Gibraltar­straat 55 Am­ster­dam (U kunt parkeren bij Sloter­dijk)
aanmel­den: jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/net­werk­bij­een­komst-12-nov

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose