Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom

Maandag 17 t/m donderdag 21 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Vanaf 14 ok­to­ber tot en met 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van 17 t/m 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis gaat langs ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen van het bisdom, waarbij er op een diverse manier aan­dacht wordt gegeven aan het kruis. Er wor­den missies met het kruis gedaan, wandel­tochten, aanbid­dings­avon­den of inhou­de­lijke avon­den over de WJD en de bete­ke­nis van het kruis. Vaak vergezeld met een ge­tui­ge­nis van een deel­ne­mer aan de WJD.

Pro­gram­ma in ons bisdom

In bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen we het kruis in ont­vangst nemen op de Afsluit­dijk van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Vanuit het noor­den zal het kruis een route afleggen met onder andere een wandel­tocht vanuit Heer­hu­go­waard-De Noord naar Heiloo, waar ver­vol­gens een nachte­lijke aanbid­ding bij het kruis zal zijn.

Via een stop in de ka­the­draal van Haar­lem zal het kruis ver­schil­lende groepen in Am­ster­dam bereiken. Aller­eerst maakt het kruis een vaar­tocht over het water met een inter­na­tio­nale groep stu­den­ten, waarna het wordt over­ge­no­men door de Portugese pa­ro­chie­ge­meen­schap. Ook in Am­ster­dam is er een nachte­lijke aanbid­ding gedragen door de katho­lie­ke stu­den­ten­hui­zen van het Opus Dei en de Obrecht­kerk.

Op vrij­dag­och­tend vertrekt het kruis naar Hoofd­dorp waar na een gebeds­mo­ment het kruis op missie wordt geno­men de stad in. Na de tour in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal het kruis naar Bisdom Breda gaan.

Wil je bij een van de stops aanwe­zig zijn of meereizen met het kruis, stuur dan een mail naar:

Reserveren

Na de tour van drie weken door Neder­land is het WJD kruis te reserveren voor eigen ac­ti­vi­teiten. Het WJD kruis zal na de tour in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch ver­blij­ven. U kunt het daar ophalen met een eigen busje. Hoe u kunt reserveren wordt nog bekend gemaakt.

Socials

web­si­te: www.wjd.nl
instagram: wereld­jon­ge­ren­da­gen2023
hashtag: #wjd­kruis
facebook: jongkatho­liek
twitter: jongkatho­liek
youtube: JongKatho­liek121

Tour WereldjongerendagenkruisGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose