Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom

Maandag 17 t/m donderdag 21 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Vanaf 14 ok­to­ber tot en met 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van 17 t/m 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis gaat langs ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen van het bisdom, waarbij er op een diverse manier aan­dacht wordt gegeven aan het kruis. Er wor­den missies met het kruis gedaan, wandel­tochten, aanbid­dings­avon­den of inhou­de­lijke avon­den over de WJD en de bete­ke­nis van het kruis. Vaak vergezeld met een ge­tui­ge­nis van een deel­ne­mer aan de WJD.

Pro­gram­ma in ons bisdom

In bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen we het kruis in ont­vangst nemen op de Afsluit­dijk van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Vanuit het noor­den zal het kruis een route afleggen met onder andere een wandel­tocht vanuit Heer­hu­go­waard-De Noord naar Heiloo, waar ver­vol­gens een nachte­lijke aanbid­ding bij het kruis zal zijn.

Via een stop in de ka­the­draal van Haar­lem zal het kruis ver­schil­lende groepen in Am­ster­dam bereiken. Aller­eerst maakt het kruis een vaar­tocht over het water met een inter­na­tio­nale groep stu­den­ten, waarna het wordt over­ge­no­men door de Portugese pa­ro­chie­ge­meen­schap. Ook in Am­ster­dam is er een nachte­lijke aanbid­ding gedragen door de katho­lie­ke stu­den­ten­hui­zen van het Opus Dei en de Obrecht­kerk.

Op vrij­dag­och­tend vertrekt het kruis naar Hoofd­dorp waar na een gebeds­mo­ment het kruis op missie wordt geno­men de stad in. Na de tour in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal het kruis naar Bisdom Breda gaan.

Wil je bij een van de stops aanwe­zig zijn of meereizen met het kruis, stuur dan een mail naar:

Reserveren

Na de tour van drie weken door Neder­land is het WJD kruis te reserveren voor eigen ac­ti­vi­teiten. Het WJD kruis zal na de tour in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch ver­blij­ven. U kunt het daar ophalen met een eigen busje. Hoe u kunt reserveren wordt nog bekend gemaakt.

Socials

web­si­te: www.wjd.nl
instagram: wereld­jon­ge­ren­da­gen2023
hashtag: #wjd­kruis
facebook: jongkatho­liek
twitter: jongkatho­liek
youtube: JongKatho­liek121

Tour WereldjongerendagenkruisGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose