Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Promotieteams gaan het bisdom in

gepubliceerd: vrijdag, 9 september 2022

Nu het studie­jaar voor de jon­ge­ren weer is gestart, gaat alle focus naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) aanstaande zomer in Lissabon. Een heel jaar zal in het teken staan van deze inter­na­tio­nale jon­ge­ren­ont­moe­ting rondom de paus. Sponsoracties, taallessen en ont­moe­tingen van de pel­gri­meer­ders doen het jon­ge­ren­werk weer opleven.

Om jon­ge­ren, kerkbe­trok­ken of min­der kerkbe­trok­ken, te in­for­meren over de reis, zullen vanaf dit moment pro­mo­tie­teams bij ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen en -ont­moe­tingen de reis presen­te­ren.

Twee jon­ge­ren die al eer­der een WJD hebben mee­ge­maakt, ver­tellen over het reis­pro­gramma en hun erva­ringen met de WJD. Ook geven ze in het bij­zon­der aan­dacht aan de sponsoractie, die vanuit het jon­ge­ren­plat­form wordt geor­ga­ni­seerd.

Nodig het team uit in jouw pa­ro­chie!

Wilt u een pro­mo­tie­team uit­no­di­gen in uw pa­ro­chie, stuur dan een mail naar:

Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose