Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van gebed voor vrede in Oekra´ne

Woensdag 14 september

gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022

De Raad voor de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne in heel Europa. Alle Neder­landse bis­dom­men nemen deel aan dit gebed op woens­dag 14 sep­tem­ber. Op deze manier wil de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Europa haar nabij­heid en soli­da­ri­teit met de Oekraïners tot uitdruk­king wil brengen.

Ook in de Vasten­tijd werd door CCEE gebed gevraagd, voor vrede in Oekraïne en toen ook voor alle slacht­of­fers van de Covid-19 pandemie. CCEE wil opnieuw soli­da­ri­teit tonen met het land dat nu al vele maan­den geteisterd wordt door de oorlog. Dit keer met één ge­za­men­lijke dag van gebed. Op woens­dag 14 sep­tem­ber viert de Kerk het feest van de Kruisverhef­fing, een feest dat op bij­zon­der plech­tige wijze wordt gevierd in de Oosterse ritus. CCEE vraagt naast gemeen­schap­pe­lijk gebed op 14 sep­tem­ber ook om gelegen­heid voor de stille aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment.

Gebeds­mo­menten

Op 14 sep­tem­ber wordt er in Neder­land verspreid over de dag in alle bis­dom­men gebe­den:

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.30 uur in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Aan­slui­tend tot 16.00 uur aanbid­ding van het H. Sacra­ment. Deze wordt vanaf 15.45 uur af­ge­slo­ten met het bid­den van de rozen­krans.

Bisdom ’s-Hertogen­bosch

Gebeds­mo­ment voor de vrede in Oekraïne tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring om 8.30 uur in de St. Jans­kathe­draal in Den Bosch, met aan­slui­tend aanbid­ding van het H. Sacra­ment.

Bisdom Breda

Om 10.00 uur een dio­ce­sane eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Gertrudis­kerk op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Aan­slui­tend aanbid­ding van het H. Sacra­ment. Ver­vol­gens wor­den om 12.00 uur op de Grote Markt vredesduiven los­ge­la­ten.

Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den

Gebeds­mo­ment voor de vrede in Oekraïne tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jozef­kathe­draal in Gro­nin­gen om 12.30 uur.

Bisdom Roermond

Het bisdom Roermond houdt op 14 sep­tem­ber een aanbid­dings­dag, verspreid over ver­schil­lende pa­ro­chies.

Aarts­bis­dom Utrecht

Om 19.00 uur H. Mis in de St. Catharina­kathe­draal te Utrecht, met aan­slui­tend stille aanbid­ding van het H. Sacra­ment voor de vrede voor Oekraïne.

Bisdom Rotter­dam

Om 19.00 uur stille aanbid­ding van het H. Sacra­ment met aan­slui­tend een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozen­krans in Schie­dam.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose