Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar

Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli 2022 - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2022

Van 18-22 juli is het katho­lie­ke tiener­kamp BreakOut! Deze zomer met het thema 'Zorg voor elkaar'. Ben je tussen de 12 en 18 jaar dan ben je van harte welkom! Meld je wel snel aan, want het is al over min­der dan twee weken!

Wat gaan we doen?

Zoals gebruike­lijk starten we het kamp in onze eigen deel­groep met het verhaal van onze patroon­hei­lige voor de deel­groep. Jullie maken crea­tief een vlag en toneel­stuk over de heilige. De dagen zijn ver­der gevuld met ver­schil­lende soorten gebed, catechese, sport en spel.

Dins­dag­mid­dag maak je je op voor een mid­dag vol met waterspellen met steevast buik glij­den. Woens­dag­avond kun je heer­lijk be­zin­nen in de aanbid­ding bij Jezus en alles wat tussen jou en God instaat in de biecht brengen. Donder­dag ben je lekker onder de mensen van je eigen geslacht. Hoe gedraag je je als vrouw, waar ben je toe ge­roe­pen? Hoe houd je als man jouw hormonen in bedwang en zorg je voor genoeg uit­daging? ’s Avonds strij­den de jongens en mei­den tegen elkaar. Vrij­dag word je weer uitgezon­den naar onze eigen woon­plaatsen en levens. Met een af­slui­ten­de Mis met de ouders en een gezellige maal­tijd komt het kamp ten einde.

“Mijn erva­ring met BreakOut is dat het een gezellig tiener­kamp is, waar een goede sfeer is en je goed kennis kunt maken en meer kunt leren over het geloof.”

Eva, 14 jaar

“Het is een hele leuke erva­ring, je leer veel over het geloof en doet leuke dingen met elkaar. Het leukste wat je eraan overhoud is een leuke her­in­ne­ring en super veel vrien­den!”

Rocla, 18 jaar

“Het leukste vind ik dat je heel veel nieuwe vrien­den kan maken, dat ze je begrijpen als je het over geloof hebt. Daar­naast vind ik het mooi dat het kamp je de gelegen­heid geeft om meer privétijd te hebben met God door zelf even wat lan­ger te zitten in de kapel of iets lan­ger te bid­den zon­der dat het ten koste gaat van de plan­ning met ac­ti­vi­teiten.”

Eleonore, 14 jaar

Prak­tisch

Het tiener­kamp BreakOut start op maan­dag 18 juli om 14.00 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. We slapen in tenten, dus neem een lucht­bed/matje en slaap­zak mee. Het pro­gram­ma is in het Juliana­kloos­ter. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders onder­te­kend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Details

wie: Tieners van 12-18 jaar
wat: Katho­liek tiener­kamp BreakOut
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: Van maan­dag 18 juli 14.00 uur t/m vrij­dag 22 juli2022
kosten: €85,- per persoon (mocht er een fi­nan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: Jonge­kerk.nl

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose