Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

OpGROEIsymposium - Bouwen aan Vertrouwen

Zaterdag 8 oktober - 10.00 uur - Ede

gepubliceerd: donderdag, 15 september 2022

Met als thema ‘Bouwen aan Vertrouwen’ wordt op zater­dag 8 ok­to­ber weer een opGROEIsymposium gehou­den. Eerdere symposia waren bij de Vitus in Hilversum, maar deze vijfde editie wordt meer in het mid­den van het land gehou­den, in Ede.

Bouwen aan Vertrouwen
over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk


Nadat we in 2014 een eerste opGROEIsymposium mochten hou­den, wor­den nu de voor­be­rei­dingen getroffen voor de eerste lustrumeditie. Doel van het symposium, en waarom het als centraal thema altijd de seksuele opvoe­ding heeft, lees je onderaan deze mail. Nu eerst meer over de editie op 8 ok­to­ber 2022.

Ouders als eerste opvoe­ders

Ouders zijn de eerste opvoe­ders van hun kin­de­ren. Zij nemen de kin­de­ren vanaf jongs af aan mee in een ontdek­kings­reis van de wereld. De kin­de­ren leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leef­tijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoe­ding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er ver­schil­lende visies over opvoe­den zijn. Eén van de gebie­den waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoe­ding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin onder­steunen in de opvoe­ding - zoals school, familie, over­heid, Kerk - een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoe­ding.

Luister en praat mee

Ook bij deze editie zijn er drie hoofd­le­zingen, dit keer ver­zorgd door basis­school­di­rec­teur Loles Bobo Ruiz, Tweede Kamerlid en arts Nicki Pouw en pries­ter Luc Simons. In de mid­dag kun je in twee rondes kiezen uit vier ver­schil­lende work­shops. Zaken die aan bod komen, zijn bij­voor­beeld: Wat zijn de rechten van de ouders, hoe ga je het gesprek aan met school, wat zegt de Kerk over de plaats van de ouders bij de opvoe­ding? De work­shops zijn prak­tisch en brengen het on­der­lin­ge gesprek op gang aan de hand van stellingen. Ook presen­te­ren we het thuis­pro­ject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ als onder­steu­ning voor ouders om met hun kin­de­ren in gesprek te gaan over de on­der­wer­pen liefde, relaties en seksua­li­teit.

Prak­tisch

Op de site www.opgroei­sym­po­sium.nl vind je meer in­for­ma­tie over de sprekers en de inhoud van hun lezing of work­shop. Tijdens de pauzes is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Er is opvang voor kin­de­ren tot en met 5 jaar. De lunch is geheel ver­zorgd. Er is een digitale flyer om te ver­sprei­den en gedrukte flyers kunnen wor­den aan­ge­vraagd per e-mail.

Details

datum: Zater­dag 8 ok­to­ber 2022
aan­vang: 09.30 uur - Zaal open
10.00 uur - Aanvang pro­gram­ma
locatie: De Schuil­plaats, Otterloseweg 18, Ede
lezingen: Luc Simons pr.
Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts)
Loles Bobo Ruiz (school­di­rec­teur)
work­shops: Remco Bangma
Marieke Goes en Yvonne Koopman
Loles Bobo Ruiz
Gerdien Lassche.
e-mail: info@opgroei­sym­po­sium.nl
web­si­te: www.opgroei­sym­po­sium.nl
aanmel­den: Via de web­si­te
Graag vóór 1 ok­to­ber (ivm de cate­ring)
kosten: De kosten voor deelname zijn € 30 per persoon
Voor een echtpaar is het € 55
Dat is inclusief uit­ge­breide lunch, koffie/thee en een borrel achteraf
Kin­de­ren 0 t/m 5 jaar zijn gratis
Stu­den­ten tot 18 jaar betalen € 15 per persoon.
flyer: Download hier de digitale flyer (pdf)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose