Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst

Jongeren-, familiezondag- en vormselwerkers

gepubliceerd: zondag, 27 maart 2022

In Haar­lem wordt zon­dag 22 mei een net­werk­bij­een­komst gehou­den voor mensen die zich bezig­hou­den met jon­ge­ren­werk, met Familie­zon­dagen en/of met Vormsel­voor­be­rei­ding. Deel­ne­mers doen eerst mee met Familie­zon­dag in Haar­lem en gaan ver­vol­gens vanaf 12.30 uur nog even door tot ongeveer 15.00 uur.

Familie­zon­dag

Hoe doen anderen het (na)vormsel-, tiener- en jon­ge­ren­werk binnen of buiten een familie­zon­dag? De net­werk­bij­een­komsten zijn bedoeld om te leren en sparren met anderen om het jon­ge­ren­werk te verbe­te­ren. In de editie op zon­dag 22 mei willen we in het bij­zon­der aan­dacht beste­den aan de familie­zon­dagen, die in het bisdom steeds meer een plek krijgen in ver­schil­lende regio's.

In de ochtend schuif je aan bij de familie­zon­dag van Haar­lem. Een drie uur durend pro­gram­ma met H. Mis, catechese per leef­tijds­groep en een potluck lunch. Neem je ook iets mee?

Netwerk­bij­een­komst

Om 12.30 uur starten we ons eigen inhou­de­lijke gedeelte met Marleen en Jeroen van het gezins­pas­to­raat. Zij ver­tellen kort over de visie achter de familie­zon­dagen, maar je gaat vooral met elkaar in gesprek hoe je de catechese en groepsbin­ding onder jon­ge­ren kunnen ver­ster­ken.

Resurrexit - Stappen naar een Kerk die doorgaatBij veel mensen leeft de vraag hoe hou­den we de tieners na het vormsel betrokken. Mooi dat er wensen zijn voor een navormsel­tra­ject. Dit kan binnen of buiten de familie­zon­dag plek krijgen, maar welk ma­te­ri­aal gebruik je? Resurrexit biedt ver­schil­lend ma­te­ri­aal, daar gaan we ge­za­men­lijk naar kijken.

Pro­gram­ma

9.30 uur H. Mis in de St. Joseph
10.45 uur Diverse pro­gram­ma's in leef­tijds­groepen
11.35 uur Start Lunch (op potluck basis, ie­der­een neemt iets te eten mee om te delen)
12.15 uur Afsluiten Familie­zon­dag & samen opruimen
12.30 uur Pro­gram­ma net­werk­bij­een­komst
15.00 uur Afslui­ting

Aanmel­den

Aanmel­den kan een­vou­dig door het invullen van het web­for­mu­lier op www.jonge­kerk.nl:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose