Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD@Home verschuift naar meivakantie

Weekend 29 april t/m 1 mei 2022 - Ameland

gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022

Er is een nieuwe datum gevon­den voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jon­ge­ren (15-30 jaar) zou eerst plaats­vin­den van 14 tot en met 16 januari, maar moest wor­den uit­ge­steld van­wege de corona­maat­re­ge­len. Het weekend vindt nu plaats van vrij­dag 29 april tot en met zon­dag 1 mei.

Op vrij­dag­mid­dag 29 april wordt de over­tocht gemaakt naar Ameland met de veer­boot die vertrekt van Holwerd. ’s Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de mei­va­kan­tie valt. De deel­ne­mers over­nach­ten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemens­kerk waar de jon­ge­ren te gast zullen zijn en samen de Eucha­ris­tie zullen vieren.

Avond van barm­har­tig­heid

In het pro­gram­ma is een avond van barm­har­tig­heid voor­zien. Er is ruimte voor ont­moe­tingen en ontspan­ning, voor work­shops, dis­cus­sie in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het katho­lie­ke geloof betekent voor je leven. Eén van de bis­schop­pen geeft de WJD-catechese.

Richt u op, ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran­cis­cus en is een van de thema’s op weg naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woor­den van de verrezen Jezus aan Paulus (Han­de­lin­gen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uit­ge­werkt: opstaan voor je geloof, inves­te­ren in je band met God en in bewe­ging komen voor je naaste.

Twee bussen

De bis­schop­pen nodigen jon­ge­ren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. Er zullen twee bussen rij­den. Die pikken de jon­ge­ren op ver­schil­lende plekken in het land op, zodat ie­der­een vrij­dag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aarts­bis­dom Utrecht naar het noor­den. De andere bus kan jon­ge­ren uit het bisdom Breda mee­ne­men en rijdt via het bisdom Rotter­dam naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zo ver­der.

Geslaagde WJD@Home 2019

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland wer­den gehou­den was in 2019. Er waren toen 140 deel­ne­mers. De organi­sa­tie hoopt dat opnieuw veel jon­ge­ren zich zullen aanmel­den voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot en­thou­sias­me onder de jon­ge­ren die deelnamen en bij ie­der­een die meehielp, de organi­sa­tie en bij de bis­schop­pen. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrien­den kunt maken en oude beken­den weer ziet. De WJD@Home 2022 wor­den geor­ga­ni­seerd onder de vlag van Jong Katho­liek.

Meer in­for­ma­tie

Ie­der­een die zich al in had ge­schre­ven voor de WJD@Home heeft bericht gekregen over de nieuwe data.

Vlog

On­der­staan­de vlog laat zien hoe leuk en waarde­vol het is om je geloof samen met zoveel andere jon­ge­ren te vieren. Katho­liek­le­ven.nl maakte deze video van de WJD@Home 2019 op Ameland.

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose