Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’

gepubliceerd: donderdag, 23 december 2021

Het SamenKerk-kerst­num­mer 2021 wacht op u in uw paro­chie­kerk. Veel kerken zijn de ko­men­de kerst­da­gen en rond Oud&Nieuw (extra) open om de kerst­stal te kunnen bezoeken. Neem een exemplaar van SamenKerk mee. Of lees ’m op deze web­si­te.

In dit Kerst­num­mer

SamenKerk December 2021
  • De kerstwens van onze bis­schop voor ie­der­een: Eer aan God en vrede op aarde! “Van harte wens ik U allen ondanks de moei­lijke situatie van de pandemie een zalig Kerst­mis toe, dat de vreugde om de geboorte van onze Heiland en Ver­los­ser ook uw hart mag vervullen.”
  • Kerstinter­view met schil­derijenexpert Willem de Winter van ‘Tussen kunst en kitsch’. Vele schil­ders hebben de geboorte van de Heer afge­beeld. Hoe herkent hij een Rembrandt van een Mondriaan van een Israëls? En welk ‘kerst­schil­derij’ is zijn favoriet?
  • Bergense kunste­naar Jaap Min maakte in de jaren vijf­tig van de vorige eeuw een nieuwe kerst­stal voor de pa­ro­chie van Bergen, waar u in de kerk en op straat vaak wordt ver­teld dat Min en zijn helpers bekende Bergenaren als voor­beeld had geno­men voor de figuren van de kerst­groep. Maar is dat zo?
  • De kerst­puz­zel met een pracht­prijs om te winnen: speciale, per­soon­lijke rond­lei­ding in de basiliek H. Nicolaas in Am­ster­dam - met de bij­zon­dere reliek van de Heilige Nicolaas - met museum­be­zoek, Evensong (met het beroemde koor van de kerk).
  • Voor kin­de­ren een leuke kleurplaat van de Drie­ko­nin­gen. Ook met leuke prijzen om te winnen.
  • En de Geloof in Geluk Wedstrijd: een uit­no­di­ging om mee te doen. Waarom geloof jij in geluk? Schil­der, schrijf, plak, TicToc en doe mee. De drie win­naars krijgen o.a. een plek op de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose