Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Campagne - I am Church

Serie van vijf video’s vanaf 6 december

gepubliceerd: maandag, 29 november 2021

‘Anders begaafd zijn’ weerhoudt iemand er niet van om een ‘vol­waar­dig lid van de ker­ke­lijke ge­meen­schap’ te zijn. Paus Fran­cis­cus herinnerde ons hieraan toen hij zei dat het doopsel ie­der­een, “zon­der uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie”, de moge­lijk­heid geeft om uit te roepen: “Ik ben Kerk!”.

#IamChurch

‘I am Church’ is de slogan van de campagne gelan­ceerd door het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven. Vanaf 6 de­cem­ber zullen vijf video’s met ge­tui­ge­nissen van mensen over de hele wereld ons weke­lijks ver­tellen wat het betekent om een christen met een handicap te zijn. Op diverse sociale media zal de campagne wor­den gevoerd en kan erop wor­den gerea­geerd met de hashtag #IamChurch

Trailer

Deel 1 - 6 de­cem­ber

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose