Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier Kerstmis!

Oproep om Kerstmis te vieren ondanks corona

gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2021

Vier KerstmisOp vrij­dag 26 no­vem­ber is net voor het begin van de Advent de web­si­te VierKerst­mis.nl online gegaan. Deze web­si­te is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen om ie­der­een op te roepen Kerst­mis te vieren, als het kan bij (een van) de vie­rin­gen in de eigen kerk, maar als daar geen plek is in ver­band met corona­maat­re­ge­len, ook thuis. Meevieren kan dan bij­voor­beeld via de live­stream van een pa­ro­chie of met de mis op NPO2.

VierKerst­mis.nl biedt in­spi­ra­tie voor en over het samen vieren van Kerst­mis en wil ook in 2021 mensen helpen om de site van de eigen pa­ro­chie te vin­den. Op die pa­ro­chie­si­te kunnen bezoekers op het vie­rin­genrooster kijken waar en wanneer de vie­rin­gen zijn en of er eventueel nog beper­kingen of maat­regelen gel­den om aanwe­zig te kunnen zijn.

Downloads bij de vie­rin­gen

De web­si­te is net voor het begin van de Advent online gegaan en biedt voor alle zon­da­gen van de Advent en Kerst­mis via een link een speciaal boekje in de vorm van een download. Deze boekjes helpen om thuis mee te kunnen vieren als het in ver­band met corona niet moge­lijk is om naar de kerk te gaan. Deze downloads wor­den ver­zorgd door de Katho­lie­ke Bijbel Stich­ting (KBS) en bevatten onder meer de lezingen maar ook gebe­den voor de be­tref­fen­de zon­dag.

Voor kin­de­ren is op VierKerst­mis.nl een doe­boekje te vin­den met onder meer tips om te knutselen, te puzzelen en een recept voor kerst­kransjes. Ook zijn er speciale VierKerst­mis-kerst­kaarten, geschikt om te laten drukken, maar ook in een variant om zelf te printen en zo klaar te maken voor verzen­ding naar familie, vrien­den of naar iemand in de eigen omge­ving die blij zou wor­den van een mooi kaartje in de kerst­tijd. De Advent is van oudsher een periode om te delen met diegenen die min­der hebben en van­daar ook de link op Vierkerst­mis.nl naar de Ad­vents­ac­tie, met de oproep om te geven.

Ga naar VierKerst­mis.nl en doe mee: Vier Kerst­mis!

Vier Kerstmis!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose