Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldjongerendag

‘Nieuw hoofdstuk na pandemie’

gepubliceerd: zondag, 7 november 2021

Paus Fran­cis­cus roept jonge mensen uit de hele wereld op om na de pandemie en het lij­den en het isole­ment dat die met zich heeft mee­ge­bracht, een nieuw hoofd­stuk in de men­se­lijke ge­schie­de­nis te beginnen.

De corona­cri­sis bracht erns­tige beper­kingen met zich mee voor jon­ge­ren. Maar nu is er een kans op een nieuwe start, schrijft hij in een bood­schap voor de Wereld­jon­ge­ren­dag op het feest van Christus Koning, 21 no­vem­ber.

Sta op!

Het motto van deze jon­ge­ren­dag is dit jaar ontleend aan de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len: Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, en­thou­sias­me en passie nodig.

De paus dringt er bij de jon­ge­ren op aan om de authentici­teit te heront­dek­ken door Christus. Hij nodigt hen ook uit om uit om stil te staan bij Paulus’ beke­ring op de weg naar Damascus en zegt dat hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van Lissabon in 2023.

Paus Fran­cis­cus: ‘Geen enkele jon­gere valt buiten het bereik van Gods genade en barm­har­tig­heid. Laten we ons openstellen voor de verras­singen van God, die zijn licht op ons pad wil laten schijnen.’

De kerk­lei­der moe­digt de jon­ge­ren ver­der onder meer aan om zich in te zetten voor een in­te­grale eco­lo­gie en hulp aan mi­gran­ten en vluch­te­lingen.

Wereld­jon­ge­ren­dag - 21 no­vem­ber

De nationale Wereld­jon­ge­ren­dag, die gevierd wordt in de bis­dom­men, vindt plaats op zon­dag 21 no­vem­ber, op het feest van Christus Koning, de laatste zon­dag van het li­tur­gische jaar. Lees meer over deze ac­ti­vi­teit in Haar­lem:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag HaarlemBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose