Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking overleden vluchtelingen

Zondag 7 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021

Allerzielen met Sant’ Egidio

Op zon­dag 7 no­vem­ber om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aäron­kerk de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in.

Theologe Manuela Kalsky zal de toe­spraak ver­zorgen. Verder werken voor­gan­gers uit ver­schil­lende kerken mee. De her­den­king wordt afgesloten met een pro­ces­sie naar de Amstel, waar bloemen wor­den uitgestrooid om de over­le­de­nen te gedenken.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd, opdat zij niet vergeten wor­den.

Lezing - Migratiebeleid van de EU

Voor­af­gaand aan de her­den­king houdt professor Thomas Spijkerboer een lezing over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daar­van in het Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205. De lezing begint om 13.30 uur. Professor Spijkerboer is hoog­le­raar Inter­na­tio­naal Recht aan de Vrije Uni­ver­si­teit. Hij verricht toonaan­ge­vend onder­zoek op het terrein van het Neder­landse, Europese en inter­na­tio­nale migratie- en vluch­te­lingen­recht.

De her­den­king wordt dit jaar geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken Am­ster­dam, het Jeannette Noëlhuis, De Pro­tes­tantse Diaconie en Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Details

datum: zon­dag 7 no­vem­ber 2021
tijd: vanaf 13.30 uur: Lezing door Thomas Spijkerboer
vanaf 15.00 uur: Aller­zie­len­vie­ring
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
in­for­ma­tie: www.santegidio.nl/kalen­der/her­den­king-sterven-aan-de-hoop

 
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’ Fotoreportage
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose