Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking overleden vluchtelingen

Zondag 7 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021

Allerzielen met Sant’ Egidio

Op zon­dag 7 no­vem­ber om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aäron­kerk de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in.

Theologe Manuela Kalsky zal de toe­spraak ver­zorgen. Verder werken voor­gan­gers uit ver­schil­lende kerken mee. De her­den­king wordt af­ge­slo­ten met een pro­ces­sie naar de Amstel, waar bloemen wor­den uitgestrooid om de over­le­de­nen te gedenken.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd, opdat zij niet vergeten wor­den.

Lezing - Migratie­be­leid van de EU

Voor­af­gaand aan de her­den­king houdt professor Thomas Spijkerboer een lezing over het migratie­be­leid van de EU en de gevolgen daar­van in het Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205. De lezing begint om 13.30 uur. Professor Spijkerboer is hoog­le­raar Inter­na­tio­naal Recht aan de Vrije Uni­ver­si­teit. Hij verricht toonaan­ge­vend onder­zoek op het terrein van het Neder­landse, Europese en inter­na­tio­nale migratie- en vluch­te­lingen­recht.

De her­den­king wordt dit jaar geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken Am­ster­dam, het Jeannette Noëlhuis, De Pro­tes­tantse Diaconie en Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Details

datum: zon­dag 7 no­vem­ber 2021
tijd: vanaf 13.30 uur: Lezing door Thomas Spijkerboer
vanaf 15.00 uur: Aller­zie­len­vie­ring
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
in­for­ma­tie: www.santegidio.nl/kalen­der/her­den­king-sterven-aan-de-hoop

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose