Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onvervulde kinderwens

Bezinning voor echtparen die (nog) geen kinderen hebben

gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021

Eucharistie en bezinning voor echtparen met onvervulde kinderwensOp zon­dag 21 no­vem­ber 2021 is er in Leiden een Eucha­ris­tie­vie­ring en be­zin­ning voor echtparen met een (nog) onvervulde kin­derwens, voor echtparen die (nog) geen kin­de­ren hebben en voor echtparen waar­van het gezin niet compleet voelt.

  • Hoe ga je om met dit verdriet en verlangen?
  • Wat betekent dit voor je relatie met God?
  • Welke (geloofs)stap kunnen jullie samen nemen?

Rond het thema ‘onvervulde kin­derwens’ kan er veel een­zaam­heid bestaan; ie­der­een om je heen lijkt wel ‘gewoon’ het gewenste gezin te krijgen, in de eucha­ris­tie­vie­ringen wordt dit lij­den slechts spora­disch genoemd en zon­der kin­de­ren val je veelal buiten het groepsaanbod van pa­ro­chies en soms ge­meen­schappen (je bent te oud voor de jon­ge­ren, je past niet in het aanbod voor de ge­zin­nen en je bent te jong voor de 50-plusser). Het is veelal een verborgen verdriet waarin echtparen zich ook niet altijd even gezien en gesteund voelen door hun omge­ving.

Wij willen graag stellen met een (nog) onvervulde kin­derwens samen brengen en input bie­den over hoe met dit lij­den om te gaan.

Pro­gram­ma

13.45 uur Welkom en inlei­ding over het thema
14.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met preek en speciale voor­beden rond het thema
14.45 uur Aanbid­ding en stilte voor per­soon­lijke be­zin­ning a.d.h.v. vragen
Moge­lijk­heid voor gesprek met een echtpaar of pries­ter
15.15 uur Speciale zegen voor elk echtpaar
aan­slui­tend gelegen­heid voor ont­moe­ting met koffie, thee of een drankje

Details

datum: zon­dag 21 November 2021
tijd: van 13.45 tot 15.45 uur
locatie: H. Lodewijk­kerk, Steenschuur 19, Leiden
parkeren: Betaald parkeren rondom de H. Lodewijk­kerk
gratis parkeren buiten de singels (loop­af­stand)
in­for­ma­tie: Maarten en Marianne Keijzer, (06) 498 418 04. marianne_heijkoop@hotmail.com
Mark en Corine Heins, (06) 137 30 692, corineheins­vanberkel@gmail.com
Pastoor Smith, (071) 51 30 700, jhsmithpr@gmail.com
aanmel­den: Wen­se­lijk maar niet verplicht
via dit online formulier

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose