Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Datum WJD 2023 bekend

gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021

De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.

Reisini­tia­tie­ven

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is alweer aan het bekijken of we weer een eigen reis kunnen or­ga­ni­se­ren, net zoals we dat bij vorige Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben gedaan. Daarbij zullen we aan­slui­ten bij het lan­de­lijke pro­gram­ma dat de eerste paar dagen van de reis door Jong Katho­liek voor alle Neder­landse pelgrims wordt geor­ga­ni­seerd.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen is een inter­na­tio­nale bij­een­komst die om de twee à drie jaar door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wor­den geor­ga­ni­seerd. De bij­een­komst vindt plaats in of bij een grote stad, af­wis­se­lend in Europa of in elders in de wereld. Af­han­ke­lijk van de plaats van sa­men­komst wor­den ze door hon­derd­dui­zen­den tot miljoenen voor­na­me­lijk katho­lie­ke jon­ge­ren bijgewoond.

Hoogte­punt van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is het bezoek van de paus. Tijdens de slot­vie­ring van WJD23 wor­den meer dan een miljoen deel­ne­mers verwacht. De laatste keer was de bij­een­komst in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaats­vin­den, maar van­wege de corona­pan­de­mie is deze uit­ge­steld tot 2023.

Vorige Wereld­jon­ge­ren­da­gen

jaar plaats paus # deel­ne­mers
1984 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1985 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1987 Buenos Aires, Argentinië Johannes Paulus II 1.000.000
1989 Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje Johannes Paulus II 400.000
1991 Częstochowa, Polen Johannes Paulus II 1.600.000
1993 Denver, VS Johannes Paulus II 500.000
1995 Manilla, Filipijnen Johannes Paulus II 5.000.000
1997 Parijs, Frank­rijk Johannes Paulus II 1.600.000
2000 Rome, Italië Johannes Paulus II 2.000.000
2002 Toronto, Canada Johannes Paulus II 800.000
2005 Keulen, Duits­land Bene­dic­tus XVI 1.200.000
2008 Sydney, Australië Bene­dic­tus XVI 400.000
2011 Madrid, Spanje Bene­dic­tus XVI 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië Fran­cis­cus 3.700.000
2016 Krakau, Polen Fran­cis­cus 3.000.000
2019 Panama-Stad, Panama Fran­cis­cus 700.000
2023 Lissabon, Portugal Fran­cis­cus

foto: Paulina Krzyżak
Wereldjongerendagen Krakau 2016
Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau 2016


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het JongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose