Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021

gepubliceerd: zondag, 3 oktober 2021

In het Bisdom Maandjour­naal van ok­to­ber 2021 kijken we vooruit naar de start van de bis­schop­pen­synode. Deze synode zelf staat gepland in 2023, maar zal ko­men­de maan­den in de bis­dom­men over de hele wereld wor­den voor­be­reid. Alle gelo­vi­gen wor­den zo aangespoord om mee te spreken over 'de synodale kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie en missie. Een synode over het synodaal zijn; een on­der­werp waar we als Kerk, onder lei­ding van de Geest, onze toe­komst mee ingaan.

Die toe­komst gaan we ook in met actie voor ons klimaat. De zorg voor de Schep­ping is name­lijk óók een taak voor Chris­te­nen. De pa­ro­chie H. Joannes de Doper in Hoofd­dorp ver­telt waarom zij een Groene Kerk is; een Groene kerk die op 10 ok­to­ber een etappe zal zijn in de klimaatpelgrims­tocht, geor­ga­ni­seerd door Groene Kerken en Vas­ten­ac­tie.

We kijken ook naar Am­ster­dam. Want mid­den in de Kalver­straat vindt ook de evangeli­sa­tie haar weg. En wel door de maan­de­lijkse avond van barm­har­tig­heid in de Papegaai.

Ten slotte stellen we nieuwe collega aan de curie, Ben Tax, aan u voor en noemen we in de Nieuwsflits gebeur­te­nissen voor ko­men­de maand.

Beel­den

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose