Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsdag dekenaat Haarlem

Zondag 12 september - 13.00 uur - O.L. Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 8 september 2021

Paus Fran­cis­cus heeft dit jaar als gezins­jaar af­ge­kon­digd. Op zon­dag 12 sep­tem­ber or­ga­ni­seert het Dekenaat Haar­lem een Gezins­dag op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Er is een mooi pro­gram­ma samen­ge­steld voor ge­zin­nen en jon­ge­ren. Het is een af­wis­se­lend pro­gram­ma met spel, ont­moe­ting en ver­die­ping en we vieren fees­te­lijk een eucha­ris­tie­vie­ring met onze Mgr. Hendriks en alle ge­zin­nen. Hierbij zijn alle pastores, diakens, pas­to­raal werkers, mis­die­naars en acolieten uit het dekenaat Haar­lem aanwe­zig.

Pro­gram­ma

13.00 uur Sa­men­komst bij gras­veld Engelen­zaal
13.30 uur Welkom en korte inlei­ding
13.45 uur Ac­ti­vi­teiten voor kin­de­ren,
jon­ge­ren en vol­was­se­nen
14.30 uur Pauze Koffie/thee/limonade
15.00 uur Ge­za­men­lijk spel
16.00 uur H. Mis met Mgr. Dr. J. Hendriks in con­ce­le­bra­tie met pastores uit het Dekenaat
Na de H. Mis in pro­ces­sie naar Maria in het park van het Hei­lig­dom
17.00 uur Snacks

Details

datum: zon­dag 12 sep­tem­ber
tijd: van 13.00 tot 17.00 uur
locatie: Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144, Heiloo
aanmel­den: (06) 556 27 670
gezins­kerkfran­cis­cus@gmail.com

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose