Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Première documentaire Lourdes

Inleiding door diaken Philip Weijers

gepubliceerd: maandag, 28 juni 2021

Ver­ha­len­huis Haar­lem en Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam presen­te­ren exclusief voor onze regio de première van de do­cu­mentaire ‘Lourdes’. Deze wordt zater­dag 3 juli ingeleid door diaken en bede­vaart­be­ge­lei­der Philip Weijers die sinds 2006 18 keer de bede­vaart­plaats in Frank­rijk bezocht. De première is op don­der­dag 1 juli en de do­cu­mentaire is ook op andere dagen te zien in Ver­ha­len­huis Haar­lem.

Do­cu­mentaire ‘Lourdes’

Lourdes, het kleine stadje in het zui­den van Frank­rijk waar 160 jaar gele­den de Maagd Maria verscheen aan Ber­na­dette Soubirous. Nu is het een plek waar dage­lijks duizen­den pelgrims uit de hele wereld samen­ko­men in de hoop op een won­der. Al tien­tal­len miljoenen mensen streel­den de rots in de grot van Lourdes. Ze lieten er een afdruk achter van hun dromen, hun ver­wach­tingen, hun hoop en hun verdriet. In Lourdes komen kwets­ba­ren en be­hoef­ti­gen samen. Het hei­lig­dom is een schuil­plaats voor pelgrims, in al hun naakt­heid. Let­ter­lijk - wanneer ze zich uitkle­den om te baden in de bronnen - en figuur­lijk - in een direct, bijna lijfe­lijk contact met de Heilige Maagd.

Ont­moe­ting met pelgrims

Filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai trokken eropuit om deze pelgrims te ont­moe­ten. De erns­tig zieken en hun ver­zor­gers, zwervers, soldaten en seks­wer­kers. Ze luister­den naar hun gefluisterde gebe­den en hun door be­proe­ving getekende levens. In de do­cu­mentaire laten de filmmakers zien dat Lourdes veel meer is dan een heilige plaats. Het is een groots theater van het leven waar aan­grij­pende levens­ver­halen ver­teld wor­den. Een plek waar ook gedanst en gelachen wordt. En hartverscheurend gehuild bij het afscheid want ‘als je in Lourdes bent, kun je je laten zien zoals je bent’.

Portretten

De film bestaat vooral uit portretten van ge­han­di­capte of kwets­ba­re mensen die thuis en in Lourdes gevolgd wor­den. De bedoeling van de do­cu­mentaire, die kortweg ‘Lourdes’ heet, is om het hart van Lourdes te laten zien. Het is de bedoeling dat kijkers aan de hand van het per­soon­lijk verhaal van de geportret­teerde pelgrims, tege­lijk een beeld van de hele bood­schap van Lourdes krijgen.

Details

data: don­der­dag 1 juli 2021 15.00 uur
zater­dag 3 juli 2021 20.00 uur met inlei­ding door Philip Weijers
don­der­dag 8 juli 2021 15.00 en 20.00 uur
locatie: Ver­ha­len­huis, Van Egmond­straat 7, Haar­lem
toegang: tweede rang € 9 / eerste rang € 10,50
reserveren: ver­ha­len­huishaarlem.nl/pec-events/lourdes

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose