Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documentaire over Lourdes

Vanaf 24 juni in de filmtheaters

gepubliceerd: maandag, 21 juni 2021

Een do­cu­mentaire over Maria­bede­vaarts­plaats Lourdes is vanaf 24 juni 2021 te zien in filmtheaters door het land. De in­druk­wek­kende do­cu­mentaire ont­vangt inter­na­tio­naal lovende com­mentaren en is zeker de moeite waard.

Lourdes

Lourdes is een klein stadje in het zui­den van Frank­rijk waar 160 jaar gele­den de Maagd Maria verscheen aan Ber­na­dette Soubirous. Nu is het een plek waar dage­lijks duizen­den pelgrims uit de hele wereld samen­ko­men in de hoop op een won­der.

“Al tien­tal­len miljoenen mensen streel­den de rots in de grot van Lourdes. Ze lieten er een afdruk achter van hun dromen, hun ver­wach­tingen, hun hoop en hun verdriet. In Lourdes komen kwets­ba­ren en be­hoef­ti­gen samen. Het hei­lig­dom is een schuil­plaats voor pelgrims, in al hun naakt­heid. Let­ter­lijk - wanneer ze zich uitkle­den om te baden in de bronnen - en figuur­lijk - in een direct, bijna lijfe­lijk contact met de Heilige Maagd.”

Filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai laten zien dat Lourdes een plaats is waar aan­grij­pende levens­ver­halen ver­teld wor­den. Maar dat het ook een plek is waar gedanst en gelachen wordt.

Meer in­for­ma­tie

Lourdes is vanaf 24 juni te zien in de filmtheaters, onder andere in Filmhuis Alkmaar, Cinema De Balie Am­ster­dam, Cinecenter Am­ster­dam en Filmtheater Hilversum. Meer in­for­ma­tie op de web­si­te:

Trailer
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose