Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Expositie Koepelkathedraal - Gelukkig weer thuis

De verloren zoon op Bijbelillustraties

gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2021

KoepelkathedraalBijbels zijn er in hon­der­den uit­voe­ringen en talen, met soms prach­tige illus­tra­ties. Een bij­zon­dere keuze is te zien op een nieuwe expositie in het Haar­lemse Kathe­draal­Mu­seum, onder­deel van de KoepelKa­the­draal aan de Leidse Vaart.

Het gaat om Neder­lands­ta­lige Bijbels, inclusief naver­tellingen, uit de afgelopen vijf eeuwen. Van zeven­tien­de- en ach­tien­de-eeuwse Bijbels met prach­tige gravures, tot moderne kin­der­bij­bels en Bijbel­ver­halen in strip­vorm.

De grote variëteit in uit­voe­ring blijkt wanneer men de Bijbels openslaat op één verhaal. Daartoe viel de keus op Jezus’ leerver­telling ‘De verloren zoon’ (Bijbel­boek Lucas, hoofd­stuk 15). Dit verhaal gaat over het geluk dat wacht op de mens die tot inkeer komt na een leven vol ver­keerde keuzes. De gelijkenis inspireerde vele kunste­naars en illustratoren: van Rembrandt en Marc Chagall tot Cornelis Jetses en Peter Vos. Tien­tal­len voor­beel­den van zulke illus­tra­ties zijn te zien op de ten­toon­stel­ling.

Alle Bijbels op de expositie zijn ruim­har­tig in bruikleen afgestaan door het in Haar­lem geves­tigde Neder­lands Bijbel­ge­noot­schap.

Het Bijbel­ver­haal over de verloren zoon

Expositie Koepelkathedraal - Gelukkig weer thuis
De thuis­komst van de verloren zoon - ets van Rembrandt

Het verhaal over de verloren zoon is een van de parabels (gelijkenissen of leerver­tellingen) van Jezus Christus. Het is te vin­den in Bijbel­boek Lucas, hoofd­stuk 15. Het verhaal gaat als volgt: ‘Een man had twee zoons. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij ver­deelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en ver­trok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een los­ban­dig leven.

Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikke­lijke hon­gers­nood over dat land en hij begon gebrek te lij­den. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land, die hem het veld in stuurde om varkens te hoe­den. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken’.

De jongeman kwam tot inkeer, besloot om terug te keren naar zijn ouder­lijk huis, en bood zich aan als knecht. Zijn vader ont­ving hem met grote vreugde en met een feestmaal. Een andere zoon, die trouw was blijven werken bij zijn vader, werd jaloers. Maar de vader zei: ‘Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijk­heid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is gewor­den, verloren was en is terug­ge­von­den.’

Details

wat: Tentoon­stel­ling Kathe­draal­Mu­seum
titel: Gelukkig weer thuis
waar: Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem
wanneer: vanaf 28 juni 2021
entree: toegang tot het Kathe­draal­Mu­seum is inbegrepen bij toegang tot de KoepelKa­the­draal
ope­ningstij­den: maan­dag t/m zater­dag van 10.30 tot 17.00 uur
zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur
web­si­te: www.koepel­kathe­draal.nl

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose